Ansökan och blanketter

Du vänder dig till kommunen med en skriftlig eller muntlig ansökan där du talar om vad du vill ha hjälp med. Våra omsorgshandläggare bestäm­mer tillsammans med dig tid för att träffas. Kontakta Kontakt Simrishamn så hjälper de dig vidare.

För att kunna avgöra om du har rätt till insatser enligt LSS, eller rätt till bistånd enligt SOL, gör vi en utredning.

För LSS gäller att en personkretsbedömning först ska ha gjorts. I vissa fall behöver vi få information från andra. Detta kan bara ske om du lämnar ditt medgivande.

Utredningen utgår från din livssituation, dina behov, dina egna resurser och önskemål.

Du får alltid ett skriftligt beslut

Efter att du ansökt och utredningen genomförts får du alltid ett skriftligt beslut. Ett beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten. Insatser enligt LSS är avgiftsfria, medan vissa insatser enligt SoL inte är det.

Socialtjänstens verksamhet för personer med funktionsnedsättning styrs av lagarna SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close