Tvärgatan

Tvärgatan är en servicebostad på markplan som ligger på Tvärgatan 3E i Gärsnäs.

Tvärgatan är en servicebostad med totalt sju lägenheter. Lägenheterna består av ett rum med sovalkov, kök och badrum. Personalen har en lägenhet som de utgår ifrån och där det även finns gemensamma utrymmen. I det gemensamma utrymmet kan du träffa personalen och dina grannar på servicebostaden under våra öppettider.

Personalen finns tillgänglig dygnet runt och arbetar stödjande och motiverande med tydlighet och struktur. Mål för insatsen har bedömts av omsorgshandläggare och metoder för att uppnå målen arbetar vi fram tillsammans i en genomförandeplan. Du får stöd av personal för att du ska bli så självständig som möjligt. Vårt arbete fokuserar på delaktighet, utveckling och engagemang.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close