Villan

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, Villan, ligger på Strandvägen 6b i Simrishamn. Här finns totalt 8 platser.

Vi erbjuder avlastning, rekreation och miljöombyte i en hemlik miljö för dig med funktionsnedsättning. Vi har öppet alla dagar året runt. Vi schemalägger din vistelse enligt de dygn du beviljats av LSS-handläggaren. Vi tar hänsyn till önskemål om veckodagar så långt det är möjligt.

Vi erbjuder alla en strukturerad vistelse och det finns möjlighet att planera individuella dagsscheman enligt metoder som utformats efter dina behov. Dessa skriver vi ner i en genomförandeplan.

Vi vill att du ska känna dig trygg på Villan och erbjuder roliga aktiviteter som är anpassade efter dina önskemål. Vi ser oss som en del av team runt dig med funktionsnedsättning och samarbetar med vårdnadshavare, anhöriga, skola och fritids, barn- och ungdomshabiliteringen eller andra instanser som finns runt dig.

Vårt arbete fokuserar på delaktighet, utveckling och engagemang.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close