Föreningsstöd

Socialnämnden lämnar årligen stöd till föreningar som verkar inom vårt område.

Stöd kan lämnas både till lokala föreningar och till föreningar som inte är baserade i kommunen så länge föreningens verksamhet når ut till våra invånare.

För 2019 ska ansökan inkomma senast den 31 mars.

Ansökan skickas till kontakt@simrishamn.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close