Funktionsvariation

Du som har en psykisk eller fysisk funktionsvariation kan ha rätt till insatser. Läs mer om hur du går tillväga och vilket stöd som finns.

Stötta personer med funktionsvariation

Vi söker dig som vill ha ett uppdrag för att stötta personer med funktionsvariation med att få en mer aktiv och meningsfull vardag och fritid. Vill du bli kontaktperson, stödfamilj, ledsagare eller avlösare. Anmäl ditt intresse via vår e-tjänst intresseanmälan till stödenheten.

Du kan ansöka om insatser genom vår E-tjänst eller till Kontakt Simrishamn eller genom att skicka in ansökningsblanketten. En omsorgshandläggare tar kontakt med dig för att boka in en första träff.

Insatser enligt socialtjänstlagen

Du som är vuxen och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning som innebär svårigheter i vardagen kan ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen.

Ansökan om insatser enligt LSS

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen

Hur går en utredning till?

En utredning innebär vanligtvis att du träffar omsorgshandläggaren och ni samtalar om din livssituation. Utredningen utgår från dina behov, dina resurser och dina önskemål. Utredningen ska kartlägga dina behov och omsorgshandläggaren bedömer sedan din rätt till bistånd. Omsorgshandläggaren använder en strukturerad utredningsmodell som kallas IBIC – Individens behov i centrum. Du kan läsa mer om den på socialstyrelsens hemsida. I vissa fall kan omsorgshandläggaren behöva uppgifter från andra. Det kan bara ske med ditt samtycke.

För att avgöra om du har rätt till insatser enligt LSS gör vi först en bedömning om du tillhör lagens personkrets.

Innehållet i utredningen kommuniceras med dig muntligt eller skriftligt. Utredningen avslutas med ett beslut.
Om du får ett positivt beslut kommer den utförare som ska genomföra dina insatser att kontakta dig för fortsatt planering.

Ett negativt beslut – avslag – kan överklagas till förvaltningsrätten. Du får beslutet skriftligt med information om hur du går tillväga. Omsorgshandläggaren kan också hjälpa till.

Korttidsvistelse och tillsyn

Korttidsvistelse finns på Villan som ligger på Strandvägen 6 b i Simrishamns. Vi erbjuder avlastning, rekreation och miljöombyte i en hemlik miljö för dig med funktionsnedsättning. Vi har öppet alla dagar året runt. Vi schemalägger din vistelse enligt de dygn du beviljats av omsorgshandläggaren. Vi tar hänsyn till önskemål om veckodagar så långt det är möjligt.​

Vi erbjuder alla en strukturerad vistelse och det finns möjlighet att planera individuella dagsscheman enligt metoder som utformats efter dina behov. Dessa skriver vi ner i en genomförandeplan.​
Vi vill att du ska känna dig trygg på Villan och erbjuder roliga aktiviteter som är anpassade efter dina önskemål. Vi ser oss som en del av teamet runt dig med funktionsnedsättning och samarbetar med vårdnadshavare, anhöriga, skola och fritids, barn- och ungdomshabiliteringen eller andra instanser som finns runt dig. Vårt arbete fokuserar på delaktighet, utveckling och engagemang.​

Korttidstillsyn​ fritids finns på Strandvägen 6 a och är en insats enligt LSS för barn över 12 år.​ Vi på Fritids arbetar för att ge dig en meningsfull fritid tillsammans med andra ungdomar och personal. Vi planerar din vistelse på Fritids utifrån dina och dina föräldrars önskemål, samt med utgångspunkt i beslutet från din handläggare. ​Du blir tilldelad en fadder/kontaktpersonal. Din fadder har ett särskilt ansvar för dig och ska i möjligaste mån vara med vid möten som rör dig. ​Insatsen är kostnadsfri, men en avgift tas ut för måltider, utflykter och aktiviteter. ​

Kontakt:
Enhetschef
Telefon: 0414-81 93 32

Daglig verksamhet

Inom Daglig verksamhet finns många olika arbetsplatser som du kan välja att arbeta på och många olika arbetsuppgifter att utföra.

Aktivitetshuset

Här kan du arbeta, enskilt eller i grupp, med musik, drama, skapande, trädgårdsarbete och andra dagliga aktiviteter. Miljön här ska inbjuda till att påverka din omgivning, ta egna initiativ eller att utforska. Här finns Fantasian där vi använder Snoezelenmetoden i en anpassad miljö. Aktivitetshuset ligger på Strandvägen 4 B i Simrishamn.

Café Stinsen

Här kan du arbeta med olika cafésysslor som att baka, stå i kassan, diska och torka bord samt möta kunder.

Du som resenär är välkommen in på en kopp kaffe med dopp när du väntar på tåget eller bussen. Du hittar oss i Stationshuset, Stenbocksgatan 7 i Simrishamn. Du kan välja mellan hembakade kakor och smörgåsar till ditt kaffe eller din läsk. På sommarhalvåret säljer vi glass.

Vi har öppet måndagar – torsdagar mellan klockan 09.00 – 15.00 och på fredagar mellan klockan 09.00 – 13.00.

Farmen

Farmen ligger i Bollerup och där kan du arbeta med djur och natur. Här finns höns, marsvin, kaniner och en katt. Vi har en härlig trädgård där vi odlar grönsaker, frukt och bär. Vi har ett litet växthus. Vi lagar mat, bakar och utför hushållssysslor. På naturbruksgymnasiet Bollerup kör vi sopor och utför andra arbetsuppgifter.

Mediaproduktion

Här kan du arbeta i en tidningsredaktion där du är med och utvecklar redaktionens egen tidning. Du kan också skriva i skrivarverkstaden eller arbeta med skanning. Du arbetar med det som du tycker är roligt och intressant eller med olika arbetsuppgifter från redaktionschefen eller ansvarig utgivare. Mediaproduktion ligger på Kristianstadvägen 1 i Simrishamn.

Kulturverkstan

Här finns olika kreativa områden. Du, tillsammans med personal, arrangerar och samordnar olika träffar utifrån intressen som du och andra deltagare har. Du gör detta även utifrån önskemål och tema som ni samlat in från LSS-verksamheten och Daglig verksamhet. Kulturverkstan ligger på Kristianstadsvägen 1 i Simrishamn.

Kullagret

Här kan du utföra olika legoarbeten som exempelvis etikettering och paketering av olika produkter. Här finns även ett möbelförråd där vi tar tillvara kommunens möbler för återanvändning i kommunens olika verksamheter eller för demontering så de kan återvinnas. På Kullagret finns också Hantverkstan, med inriktning mot hantverk och skapande. Här arbetar vi med konst, sömnad, broderi, stickning med mera.

Öppettider 

  • Måndag: 17.00 – 19.00
  • Tisdag – torsdag mellan klockan 09:00 – 11.00 och 13:00 – 15:00.

Kullagret söker saker som de kan demontera för återvinning: tvätt- och diskmaskiner, radio, stereo, cyklar, kablar, metall- och elprylar.

Hos oss kan du fynda allt från gamla retro-prylar till second-hand möbler. Du hittar oss på Lädergatan 4 i Simrishamn.

Vaktmästeriet

Här kan du arbeta både inomhus och utomhus med olika arbetsuppgifter som vaktmästeriuppgifter, sköta grönområden, hämta och lämna möbler och tvätta bilar. Du kan arbeta med flera olika saker och du kan arbeta i din egen takt. Vaktmästeriet ligger på Strandvägen 4 A i Simrishamn.

Företagsgrupper

Om du vill arbeta på ett företag finns företagsgrupper på Ica, Coop, XL-bygg och Borrby ridhus. Arbetet kan bestå av att packa upp varor, fronta i butik eller djurskötsel och andra stalluppgifter på ridhuset. Du har stöd från en arbetshandledare i arbetet.

Egen arbetsplats

Du kan tillsammans med en arbetskonsulent hitta en egen arbetsplats som passar dig. Du arbetar då tillsammans med den personal som är anställd på arbetsplatsen. Någon av de anställda blir din handledare. En egen arbetsplats kräver en del av dig. Du behöver vilja arbeta och ibland arbeta ensam samt hålla tider. Arbetskonsulenten följer regelbundet upp hur du har det på din arbetsplats och är ett stöd för både dig och arbetsplatsen. Kontakt med arbetsförmedling, skola och försäkringskassa hjälper arbetskonsulenten till med.

Bostad med särskild service

Våra gruppbostäder och servicebostäder ligger främst i Simrishamn och i Gärsnäs. Du kan se på kommunkartan var de ligger.

Bostäderna består vanligtvis av ett eller två rum med kök eller köksvrå och badrum. Du har tillgång till personal dygnet runt, i våra servicebostäder utgår de från en gemensam lägenhet. Målet för insatsen har bedömts av omsorgshandläggare och metoder för att uppnå målen arbetar vi fram tillsammans i en genomförandeplan. Personalen arbetar stödjande och motiverande med tydlighet och struktur och du får stöd av oss för att bli så självständig som möjligt. Vårt arbete fokuserar på delaktighet, utveckling och engagemang.

Stödenheten

Kontaktperson

Kontaktpersonen stöttar dig i att nå de mål som du tillsammans med din omsorgshandläggare har formulerat i beslutet om insatsen. Du som har fått ett beslut om kontaktperson går tillsammans med kontaktperson och ansvarig koordinator genom målformulering i beslutet om insatsen. Du har möjlighet att påverka innehåll och tidpunkt i enlighet med dina förutsättningar, behov och intressen. Du har stor möjlighet att påverka vem som ska vara din kontaktperson.

Kontaktpersonen får en ersättning i form av en fast summa varje månad som består av ett arvode samt kostnadsersättning. Beslutet innebär inte ett bestämt antal timmar/månad. LSS-enheten följer Sveriges kommun och regioner (SKR) riktlinjer för ersättningen för kontaktpersonsinsatser.

Ledsagarservice

Ledsagaren stöttar dig i att göra de aktiviteter och nå de mål som du tillsammans med din omsorgshandläggare har formulerat i beslutet om insatsen. Insatsen kan användas till bl.a. att delta i enklare fritidsaktiviteter, träffa vänner samt att träna på att delta i sociala och kulturella sammanhang. Du som har fått ett beslut om ledsagarservice går tillsammans med ledsagaren och ansvarig koordinator igenom målformulering i beslutet. Du har möjlighet att påverka innehåll och tidpunkt i enlighet med dina förutsättningar, behov och intressen. Du har stor möjlighet att påverka vem som ska vara din ledsagare. Ledsagaren anställs på de antalet timmar som du genom ditt beslut har rätt till.

Avlösarservice

Avlösarservice ges med hemmet som utgångspunkt och ger den anhöriga möjlighet att kunna uträtta sysslor utanför hemmet samt att kunna delta i egna aktiviteter. När man har fått ett beslut om avlösarservice går man tillsammans med avlösare, anhöriga och ansvarig koordinator igenom målformulering i beslutet. Insatsen anpassas enligt de förutsättningar och behov som finns. Det är möjligt att påverka vem som ska vara din avlösare. Avlösare anställs på de antalet timmar som anges i ditt beslut från din omsorgshandläggare.

Stödfamilj

Stödfamilj innebär att stödet ges med stödfamiljens hem som utgångspunkt och ger anhöriga möjlighet att kunna uträtta sysslor samt att kunna delta i egna aktiviteter. När man har fått ett beslut om stödfamilj går man tillsammans med stödfamilj, anhöriga och ansvarig koordinator igenom målformulering i beslutet. Insatsen anpassas enligt de förutsättningar och behov som finns. Du har möjlighet att påverka vem eller vilka som ska vara din stödfamilj. Stödfamiljen får en ersättning i form av en fast summa varje månad som består av ett arvode samt en omkostnadsersättning. Beslutet innebär ett bestämt antal dygn/månad. LSS-enheten följer Sveriges kommun och regioners (SKR) riktlinjer för ersättningen för stödfamilj.

Kontakt:
Koordinator
Telefon: 0414-81 94 64

Boendestöd

är en stödjande och färdighetstränande insats som
syftar till att hjälpa dig att leva ett självständigt liv
utifrån dina förutsättningar. Dina boendestödjare
arbetar med dig för att hitta din motivation och dina
resurser så att du kan åstadkomma förändringar och
nå dina mål som du och din omsorgshandläggare satt
upp. Boendestödet utformas utifrån ditt beslut från
omsorgshandläggaren där det också framkommer
hur ofta du kommer att träffa boendestödjarna.

Särskilt boendestöd

har samma syfte och innehåll som det ordinära
boendestödet men riktar sig till personer som har
behov av ett mer omfattande och kontinuerligt stöd.
Det särskilda boendestödet finns tillgängligt dygnet
runt och insatsen förutsätter att du bor i en lägenhet
i närheten av Kompassens gemensamhetslägenhet på
Bruksområdet i Simrishamn.

Sysselsättning

är till för dig som är i yrkesverksam ålder och som på
grund av psykisk funktionsnedsättning står helt
utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
Sysselsättningen syftar till att hjälpa dig ett få en mer
strukturerad och meningsfull vardag genom
möjlighet till aktivering och social gemenskap i en
arbetsliknande miljö. Sysselsättningen kan utformas
både individuellt och i gruppverksamhet utifrån dina
behov och målsättningar.

Case Management

I alla delar inom socialpsykiatrin arbetar vi enligt metoden Case Management. Du tilldelas två kontaktpersonal, varav en är din Case Manager (CM). Din CM har ett särskilt uppdrag att
samordna ditt stöd.

Om du är 18 år och uppåt, har en långvarig psykisk ohälsa som påverkar det dagliga livet kan du få ett personligt ombud. Ett personligt ombud kan ge dig stöd till förändring. Du och ditt personliga ombud identifierar tillsammans dina problem och önskemål och gör en plan över vad som kan förändras och förbättras.

Delar av socialtjänstens verksamhet drivs av privata företag, antingen med stöd av LOV (Lagen och valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling).

För dig med funktionsvariationer (inom ramen för LSS) finns ett omfattande kultur- och fritidsprogram med många härliga och spännande aktiviteter.

Här kan du läsa om vad som är på gång och hur du anmäler dig.

Kultur- och fritidsprogram