Funktionsnedsättning

Du som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning kan ha rätt till insatser. Läs mer om hur du går tillväga och vilket stöd som finns.

Du kan ansöka om insatser hos Handläggarenheten på socialförvaltningen. Du gör detta genom att höra av dig till Kontakt Simrishamn eller genom att skicka in ansökningsblanketten. En omsorgshandläggare tar kontakt med dig för att boka in en första träff.

Rätt till insatser enligt LSS

Barn och vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd kan ha rätt till insatser enligt LSS. Även personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder, som innebär stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande kan ha rätt till insatser enligt LSS.

Du som ansöker om insatser enligt LSS kan redan till din ansökan bifoga ditt senaste läkarintyg eller psykologutlåtande. Detta för att vi ska kunna göra en bedömning om du tillhör lagens personkrets.

Insatser enligt socialtjänstlagen

Du som är vuxen och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning som innebär svårigheter i vardagen kan ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen.

Ansökan om insatser enligt LSS

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen

Hur går en utredning till?

En utredning innebär vanligtvis att du träffar omsorgshandläggaren och ni samtalar om din livssituation. Utredningen utgår från dina behov, dina resurser och dina önskemål. Utredningen ska kartlägga dina behov och omsorgshandläggaren bedömer sedan din rätt till bistånd. Omsorgshandläggaren använder en strukturerad utredningsmodell som kallas IBIC – Individens behov i centrum. Du kan läsa mer om den på socialstyrelsens hemsida. I vissa fall kan omsorgshandläggaren behöva uppgifter från andra. Det kan bara ske med ditt samtycke.

För att avgöra om du har rätt till insatser enligt LSS gör vi först en bedömning om du tillhör lagens personkrets.

Innehållet i utredningen kommuniceras med dig muntligt eller skriftligt. Utredningen avslutas med ett beslut.
Om du får ett positivt beslut kommer den utförare som ska genomföra dina insatser att kontakta dig för fortsatt planering.

Ett negativt beslut – avslag – kan överklagas till förvaltningsrätten. Du får beslutet skriftligt med information om hur du går tillväga. Omsorgshandläggaren kan också hjälpa till.

Korttidsvistelse och tillsyn

Korttidsvistelse finns på Villan som ligger på Strandvägen 6 b i Simrishamns. Vi erbjuder avlastning, rekreation och miljöombyte i en hemlik miljö för dig med funktionsnedsättning. Vi har öppet alla dagar året runt. Vi schemalägger din vistelse enligt de dygn du beviljats av omsorgshandläggaren. Vi tar hänsyn till önskemål om veckodagar så långt det är möjligt.​

Vi erbjuder alla en strukturerad vistelse och det finns möjlighet att planera individuella dagsscheman enligt metoder som utformats efter dina behov. Dessa skriver vi ner i en genomförandeplan.​
Vi vill att du ska känna dig trygg på Villan och erbjuder roliga aktiviteter som är anpassade efter dina önskemål. Vi ser oss som en del av teamet runt dig med funktionsnedsättning och samarbetar med vårdnadshavare, anhöriga, skola och fritids, barn- och ungdomshabiliteringen eller andra instanser som finns runt dig. Vårt arbete fokuserar på delaktighet, utveckling och engagemang.​

Korttidstillsyn​ fritids finns på Strandvägen 6 a och är en insats enligt LSS för barn över 12 år.​ Vi på Fritids arbetar för att ge dig en meningsfull fritid tillsammans med andra ungdomar och personal. Vi planerar din vistelse på Fritids utifrån dina och dina föräldrars önskemål, samt med utgångspunkt i beslutet från din handläggare. ​Du blir tilldelad en fadder/kontaktpersonal. Din fadder har ett särskilt ansvar för dig och ska i möjligaste mån vara med vid möten som rör dig. ​Insatsen är kostnadsfri, men en avgift tas ut för måltider, utflykter och aktiviteter. ​

Kontakt:
Enhetschef
Telefon: 0414-81 93 32

Daglig verksamhet

Inom Daglig verksamhet finns många olika arbetsplatser som du kan välja att arbeta på och många olika arbetsuppgifter att utföra.

Aktivitetshuset

Här kan du arbeta, enskilt eller i grupp, med musik, drama, skapande, trädgårdsarbete och andra dagliga aktiviteter. Miljön här ska inbjuda till att påverka din omgivning, ta egna initiativ eller att utforska. Här finns Fantasian där vi använder Snoezelenmetoden i en anpassad miljö. Aktivitetshuset ligger på Strandvägen 4 B i Simrishamn.

Café Stinsen

Här kan du arbeta med olika cafésysslor som att baka, stå i kassan, diska och torka bord samt möta kunder.

Du som resenär är välkommen in på en kopp kaffe med dopp när du väntar på tåget eller bussen. Du hittar oss i Stationshuset, Stenbocksgatan 7 i Simrishamn. Du kan välja mellan hembakade kakor och smörgåsar till ditt kaffe eller din läsk. På sommarhalvåret säljer vi glass.
Vi har öppet måndagar – torsdagar mellan klockan 08.30 – 15.00 och på fredagar mellan klockan 8.30 – 14.00.

För närvarande har vi tyvärr stängt pga. Covid 19.

Farmen

Farmen ligger i Bollerup och där kan du arbeta med djur och natur. Här finns höns, marsvin, kaniner och en katt. Vi har en härlig trädgård där vi odlar grönsaker, frukt och bär. Vi har ett litet växthus. Vi lagar mat, bakar och utför hushållssysslor. På naturbruksgymnasiet Bollerup kör vi sopor och utför andra arbetsuppgifter.

Mediaproduktion

Här kan du arbeta i en tidningsredaktion där du är med och utvecklar redaktionens egen tidning. Du kan också skriva i skrivarverkstaden eller arbeta med skanning. Du arbetar med det som du tycker är roligt och intressant eller med olika arbetsuppgifter från redaktionschefen eller ansvarig utgivare. Mediaproduktion ligger på Kristianstadvägen 1 i Simrishamn.

Kulturverkstan

Här finns olika kreativa områden. Du, tillsammans med personal, arrangerar och samordnar olika träffar utifrån intressen som du och andra deltagare har. Du gör detta även utifrån önskemål och tema som ni samlat in från LSS-verksamheten och Daglig verksamhet. Kulturverkstan ligger på Kristianstadsvägen 1 i Simrishamn.

Kullagret

Här kan du utföra olika legoarbeten som exempelvis etikettering och paketering av olika produkter. Här finns även ett snickeri och ett möbelförråd. På möbelförrådet tar vi emot möbler och annat som renoveras och säljs. Vi tar tillvara kommunens möbler för återanvändning i kommunens olika verksamheter. På snickeriet kan du snickra, måla och renovera.

Vi har öppet för försäljning tisdag – torsdag mellan klockan 09:00 – 11.00 och 13:00 – 15:00. Hos oss kan du fynda allt från gamla retro-prylar till second-hand möbler. Du hittar oss på Lädergatan 4 i Simrishamn.

För närvarande har vi tyvärr stängt pga. Covid 19.

På Kullagret har vi även en verksamhet som kallas Hantverkstan, med inriktning mot hantverk och skapande, som är för dig som tycker om att arbeta med din kreativitet och design. Här arbetar vi med konst, sömnad, broderi, stickning med mera. Våra alster säljs i Kullagrets butik.

Vaktmästeriet

Här kan du arbeta både inomhus och utomhus med olika arbetsuppgifter som vaktmästeriuppgifter, sköta grönområden, hämta och lämna möbler och tvätta bilar. Du kan arbeta med flera olika saker och du kan arbeta i din egen takt. Vaktmästeriet ligger på Strandvägen 4 A i Simrishamn.

Om du vill arbeta på ett företag finns Företagsgrupper på Ica, Coop, XL-bygg och Borrby ridhus. Arbetet kan bestå av att packa upp varor, fronta i butik eller djurskötsel och andra stalluppgifter på ridhuset. Du har stöd från en arbetshandledare i arbetet.

Du kan tillsammans med en arbetskonsulent hitta en Egen arbetsplats som passar dig. Du arbetar då tillsammans med den personal som är anställd på arbetsplatsen. Någon av de anställda blir din handledare. En egen arbetsplats kräver en del av dig. Du behöver vilja arbeta och ibland arbeta ensam samt hålla tider. Arbetskonsulenten kommer på besök ibland för att se hur du trivs. Kontakt med arbetsförmedling, skola och försäkringskassa hjälper arbetskonsulenten till med.

En VIP-grupp är en grupp där vi träffas för att öva på att ha huvudrollen i våra liv. Gruppen leds av två gruppledare. Vi pratar om tankar och känslor. Om att göra val som är bra för oss själva. Vi gör övningar för att träna oss i att vara tydliga med vad vi vill och inte vill och att förstå varandra och tycka om oss själva. Vi träffas en gång/veckan i 12 veckor. Varje träff är två timmar.

Bostad med särskild service

Våra gruppbostäder och servicebostäder ligger främst i Simrishamn och i Gärsnäs. Du kan se på kommunkartan var de ligger.

Bostäderna består vanligtvis av ett eller två rum med kök eller köksvrå och badrum. Du har tillgång till personal dygnet runt, i våra servicebostäder utgår de från en gemensam lägenhet. Målet för insatsen har bedömts av omsorgshandläggare och metoder för att uppnå målen arbetar vi fram tillsammans i en genomförandeplan. Personalen arbetar stödjande och motiverande med tydlighet och struktur och du får stöd av oss för att bli så självständig som möjligt. Vårt arbete fokuserar på delaktighet, utveckling och engagemang.

Kontaktperson

Kontaktpersonen stöttar dig i att nå de mål som du tillsammans med din omsorgshandläggare har formulerat i beslutet om insatsen. Du som har fått ett beslut om kontaktperson går tillsammans med kontaktperson och ansvarig handläggare genom målformulering i beslutet om insatsen. Du har möjlighet att påverka innehåll och tidpunkt i enlighet med dina förutsättningar, behov och intressen. Du har stor möjlighet att påverka vem som ska vara din kontaktperson.

Kontaktpersonen får en ersättning i form av en fast summa varje månad som består av ett arvode samt kostnadsersättning. Beslutet innebär inte ett bestämt antal timmar/månad. LSS-enheten följer Sveriges kommun och landstings (SKL) riktlinjer för ersättningen för kontaktpersonsinsatser.

Ledsagarservice

Ledsagaren stöttar dig i att göra de aktiviteter och nå de mål som du tillsammans med din omsorgshandläggare har formulerat i beslutet om insatsen.Insatsen kan användas till bl.a. stöd vid inköp, tandläkare/läkarbesök samt att träna på att delta i sociala och kulturella sammanhang. Du som har fått ett beslut om ledsagarservice går tillsammans med ledsagaren och ansvarig handläggare igenom målformulering i beslutet. Du har möjlighet att påverka innehåll och tidpunkt i enlighet med dina förutsättningar, behov och intressen. Du har stor möjlighet att påverka vem som ska vara din ledsagare. Ledsagaren anställs på de antalet timmar som du genom ditt beslut har rätt till.

Avlösarservice

Avlösarservice ges med hemmet som utgångspunkt och ger den anhöriga möjlighet att kunna uträtta sysslor utanför hemmet samt att kunna delta i egna aktiviteter. När man har fått ett beslut om avlösarservice går man tillsammans med avlösare, anhöriga och ansvarig handläggare igenom målformulering i beslutet. Insatsen anpassas enligt de förutsättningar och behov som finns. Möjlighet att påverka valet av avlösare är stor. Avlösare anställs på de antalet timmar som anges i ditt beslut från din omsorgshandläggare.

Stödfamilj

Stödfamilj innebär att stödet ges med stödfamiljens hem som utgångspunkt och ger anhöriga möjlighet att kunna uträtta sysslor samt att kunna delta i egna aktiviteter. När man har fått ett beslut om stödfamilj går man tillsammans med stödfamilj, anhöriga och ansvarig handläggare igenom målformulering i beslutet. Insatsen anpassas enligt de förutsättningar och behov som finns. Möjlighet att påverka valet av stödfamilj är stor. Stödfamiljen får en ersättning i form av en fast summa varje månad som består av ett arvode samt en kostnadsersättning. Beslutet innebär ett bestämt antal dygn/månad. LSS-enheten följer Sveriges kommun och landstings (SKL) riktlinjer för ersättningen för stödfamilj.

Kontakt:
Handläggare
Telefon: 0414-81 93 32

Särskilt boendestöd

Särskilt boendestöd (Kompassen) – utgår från Bruksgatan 9F i Simrishamn och finns tillgängligt dygnet runt. Du som är beviljad särskilt boendestöd bor i en egen lägenhet på Bruksområdet i Simrishamn. Med särskilt boendestöd erbjuds du ett mer omfattande och flexiblare stöd i ditt hem till skillnad från vad vanligt boendestöd kan erbjuda. Personalen utgår från en gemensamhetslägenhet där du också är välkommen att delta i planerade aktiviteter.

Din närmaste kontakt kommer du att ha med två kontaktmän, varav en är din Case Manager (CM). En Case Manager har ett särskilt uppdrag att samordna ditt stöd och har kunskap och erfarenhet av olika metoder. Du etablerar en kontakt med din Case Manager. Ni tillsammans arbetar för att hitta din motivation och dina resurser så att du kan åstadkomma förändringar och arbeta mot uppsatta mål som du tillsammans med omsorgshandläggare har kommit fram till.

Boendestöd

Boendestödspersonalen utgår från Simrisvägen 7 i Simrishamn och är tillgängliga alla dagar på året mellan klockan 08.00 – 21.00. Din närmaste kontakt kommer du att ha med två kontaktmän, varav en är din Case Manager (CM). En Case Manager har ett särskilt uppdrag att samordna ditt stöd och har kunskap och erfarenhet av olika metoder. Du etablerar en kontakt med din Case Manager. Ni tillsammans arbetar för att hitta din motivation och dina resurser så att du kan åstadkomma förändringar och arbeta mot uppsatta mål som du tillsammans med omsorgshandläggare har kommit fram till.

Sysselsättning/Träffpunkten

Träffpunkten ligger på Simrisvägen 7 i Simrishamn. Träffpunkten är en mötesplats dit du kan komma för socialt umgänge med andra. Här kan du fika och äta en lättare lunch. På torsdagar serverar vi frukost. Du kan träna, jobba med hantverk, baka, sitta vid datorn mm. Vi har en stor trädgård där du kan njuta eller ta ett tag. Träffpunkten har öppet:

Måndag – fredag 13.00 – 16.00.

Kontakt:

Anki Pettersson, enhetschef
E-post: anki.petterson@simrishamn.se
Telefon: 0414-81 93 29

Brukarinflytandesamordnare – Bisam

Simrishamn har en anställd brukarinflytandesamordnare tillsammans med kommunerna Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad.

Om du är 18 år och uppåt, har en långvarig psykisk ohälsa som påverkar det dagliga livet kan du få ett personligt ombud. Ett personligt ombud kan ge dig stöd till förändring. Du och ditt personliga ombud identifierar tillsammans dina problem och önskemål och gör en plan över vad som kan förändras och förbättras.

Delar av socialtjänstens verksamhet drivs av privata företag, antingen med stöd av LOV (Lagen och valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Läs mer om hur du kan påverka och hur vi arbetar med kvalitet i våra verksamheter.