Hjälpmedel

Hjälpmedel

Våra fysioterapeuter och arbetsterapeuter gör en individuell bedömning av ditt behov av hjälpmedel. Detta för att du ska kunna vara fortsatt aktiv i ditt dagliga liv och därmed kunna bibehålla/förbättra funktioner och förmågor.

Utprovning av hjälpmedel sker i hemmet. Hjälpmedel förskrivs som lån och behovet följs upp regelbundet.

Avgift

Om du har ett bestående behov av hjälpmedel är dessa kostnadsfria om du är skriven i vår kommun. En administrativ avgift debiteras alltid och vid korttidslån av hjälpmedel debiteras även en skälig hyreskostnad. Träning i hemmet debiteras enligt aktuell hemtjänsttaxa. Om du vill kan en inkomstprövning göras. Läs mer om våra avgifter, se länk längre ner på sidan.

Fel på hjälpmedel

Om det uppstår fel på ditt hjälpmedel ska du genast kontakta din fysioterapeut/arbetsterapeut via Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00 för bedömning av åtgärd. Ett trasigt hjälpmedel bör inte användas.

Om du planerar att flytta till eller från vår kommun

Ta i god tid kontakt med din nuvarande arbetsterapeut eller fysioterapeut för att få besked om hur du ska göra med dina hjälpmedel.

Återlämning av hjälpmedel

När du inte längre behöver ett hjälpmedel, eller när du flyttar från kommunen ska ditt hjälpmedel lämnas tillbaka väl rengjort till kommunens hjälpmedelsförråd.

Öppettider: Tisdag och torsdag 13.00 – 15.00

Besöksadress: Lastbryggan, Strandvägen 4B, Simrishamn

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close