Kvalitet

Socialtjänst är en komplex verksamhet som i alla delar vänder sig till dem som behöver socialnämndens stöd och insatser. Vi jobbar med att ständigt förbättra verksamheten och kontrollera att den håller hög kvalitet. Vårt kvalitetssäkringsarbete bygger på olika steg. Grunden i vår verksamhet är beskriven i processer och rutiner som ska säkerställa att vi gör rätt saker vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close