Individuell kvalitetsuppföljning

Handläggarenhetens omsorgshandläggare har ansvar för att följa upp individuella beslut och insatser. Målet är att detta ska göras en gång per år och person.

Individuell kvalitetsuppföljning i denna skepnad upphörde 2020-12-31

Här kan du se sammanställning av tidigare resultat på de individuella kvalitetsmätningar som omsorgshandläggarna genomfört fram till 2020-12-31. Resultaten har presenterats per tertial (tre gånger per år). Resultaten står med i sammanställningarna under förutsättning att det funnits mer än fem svar per verksamhet.