Individuell kvalitetsuppföljning

Handläggarenhetens omsorgshandläggare har ansvar för att följa upp individuella beslut och insatser. Målet är att detta ska göras en gång per år och person.

Vid denna uppföljning sker även en kvalitetsuppföljning med frågor som grundar sig på socialnämndens mått på kvalitet. Resultaten registreras i ett datasystem där det sedan går att utläsa om verksamheterna nått upp till socialnämndens målpoäng eller inte.

Här kan du se tidigare och nu aktuella sammanställningar av resultaten på de individuella kvalitetsmätningar som omsorgshandläggare genomför. Resultaten presenteras per tertial (tre gånger per år). Resultaten står med i sammanställningarna under förutsättning att det finns mer än fem svar per verksamhet.

Uppföljning sker löpande under året varav resultatet med all sannolikhet varierar från varje tertial.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close