Missbruk och beroende

Alkohol-, drog- eller spelberoende är svårt. Både för dig som är beroende och för dig som anhörig.

Socialförvaltningens enhet för Vuxna – Prologen erbjuder olika insatser till dig som har ett beroende/missbruk eller är orolig för din konsumtion. Vi erbjuder en första kontakt inom två veckor. Du kan inledningsvis träffa oss vid fem tillfällen för rådgivande samtal. Vi anpassar stödet utifrån dig och din situation.

Om du har behov av ytterligare hjälp och stöd kan vi till exempel erbjuda följande insatser:

  • Motiverande samtal
  • Återfallsprevention
  • Haschsamtal
  • Till spelfrihet

Ibland behövs insatser från flera håll, exempelvis från region Skåne, arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Vi hjälper dig så att dina insatser samordnas. Till socialjouren kan du ringa vid nödsituationer av social karaktär när socialkontoret är stängt.

Även som anhörig kan du behöva stöd. Du kan ta kontakt för stödjande samtal både med Prologen och med socialförvaltningens anhörigkonsulent. Du kan också ansöka om insatser som riktar sig direkt till anhöriga, som exempelvis anhörigvecka.

Vem som helst kan kontakta socialtjänsten om man känner oro för en vuxen person som missbrukar och som tror att personen kan behöva stöd från oss. Du kan kontakta oss via vår E-tjänst eller Kontakt Simrishamn.

Läs mer om hur du kan påverka och hur vi arbetar med kvalitet i våra verksamheter.