Missbruk och beroende

Alkohol-, drog- eller spelberoende är svårt. Både för dig som är beroende och för dig som anhörig.

Kommunen erbjuder hjälp till dig som har ett beroende eller missbruk och är orolig för din konsumtion. Vi erbjuder en första kontakt inom två veckor. Du kan inledningsvis träffa oss vid fem tillfällen för rådgivande samtal. Vi anpassar stödet utifrån dig och din situation.

Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Motiverande samtal
  • Återfallsprevention
  • Haschsamtal
  • Samtal om spelfrihet.

Även som anhörig kan du behöva stöd. Läs mer om anhörigstöd. 

Till socialjouren kan du ringa vid nödsituationer av social karaktär när socialkontoret är stängt.

Så här ansöker du

Här ansöker du om stöd (kommunens e-tjänster).

Hjälp och stöd från andra håll

Ibland behövs insatser från flera håll, exempelvis från Region Skåne, Maria Skåne sydost, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Vi hjälper dig så att dina insatser samordnas. Se nedan vart du kan vända dig.

Även som anhörig kan du behöva stöd. Du kan ta kontakt för stödjande samtal både med missbruksenheten (via Kontakt) och med kommunens anhörigkonsulent. Du kan också ansöka om insatser som riktar sig direkt till anhöriga, som exempelvis anhörigcirkel.

Anhörigcirkel

En anhörigcirkel där du, tillsammans med andra i liknande situation, får fördjupa dig i kunskap om vad det kan innebära att vara anhörig till någon med missbruk/beroende. Vi träffas i en grupp om 6-8 personer till tio tillfällen. Varje träff har olika tema som t.ex. medberoende, kommunikation, skuld, skam, sorg och skadad tillit. Vi varvar information med fika och samtal kring vad du som anhörig behöver och vi ger utrymme för att dela erfarenheter.

Grupper startar upp regelbundet och leds av Åsa Andersson, socialsekreterare med erfarenhet av arbete med missbruk/beroende och Sofia Spetz, anhörigkonsulent. Vi träffas på Bergengrenska centret, Stortorget 3 tio tillfällen, en gång i veckan.

Är du intresserad av att vara med ta kontakt med Sofia Spetz, anhörigkonsulent 0414 819165 alt. sofia.spetz@simrishamn.se eller till Åsa Andersson, 0709-819420 alt. asa.j.andersson@simrishamn.se

Många gånger kan det vara skönt att träffa andra som förstår din situation. Flera organisationer erbjuder olika typer av möten i Simrishamn eller i närheten.

Om Maria Skåne Sydost

Är du en ung person som undrar något om alkohol eller droger så kan du vända dig till oss. Du är välkommen att besöka oss själv eller tillsammans med en vän. Vill du vara anonym vid ditt första besök går det bra.

På Maria Skåne sydost kan även du som förälder eller anhörig få råd och stöd. Du kan komma till Maria Skåne sydost själv eller tillsammans med ditt barn.