Psykisk hälsa och ohälsa

Här hittar du information om du eller någon i din närhet behöver vård eller stöd kring psykisk ohälsa och hälsa.

Har du inte haft kontakt med psykiatrin ska du i första hand vända dig till din vårdcentral (primärvård). Där kan du beställa tid hos läkare och/eller kurator, psykolog, även leg psykoterapeut och samtalsterapeuter. Om du tycker att du mår väldigt dåligt och inte kan vänta på en tid hos vårdcentralen, vänd dig
direkt till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för råd och stöd.

Informationsguide till psykisk hälsa” är till för dig som vill veta mera om vad det finns för hjälp, stöd och rådgivning kring psykisk hälsa och ohälsa.

Om du behöver akut hjälp

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp hos någon av vuxenpsykiatrins
akutmottagningar. I Skåne finns tre psykiatriska akutmottagningar som har öppet dygnet runt, året om. Bor du i Simrishamn ska du kontakta Akutmottagningen i Kristianstad på telefon 044 – 309 21 38.

Om du är osäker, rädd eller har panik över situationen SOS – Ring 112.

Hjälp och stöd genom kommunen

Kommunövergripande samverkan

Simrishamns kommun samverkar med de andra kommunerna i sydöstra Skåne och med Region Skåne kring psykisk hälsa. Både vad gäller barn och ungdomar som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa samt personer med psykisk funktionsnedsättning.

Du kan läsa mer om vad denna samverkan innebär på Ystads kommuns hemsida, Samverkan psykisk hälsa.