Psykisk hälsa

Simrishamns kommun samverkar med de andra kommunerna i sydöstra Skåne och med Region Skåne kring psykisk hälsa. Både vad gäller barn och ungdomar som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa samt personer med psykisk funktionsnedsättning.

Du kan läsa mer om vad denna samverkan innebär på Ystads kommuns hemsida, Samverkan psykisk hälsa.

Stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar hittar du under avsnittet för barn, unga och familj. Stöd till vuxna hittar du under avsnittet om funktionsnedsättning. Även du som anhörig kan behöva stöd, anhörigkonsulenten erbjuder stöd både enskilt och i grupp. Du kan också ta kontakt med våra personliga ombud. På samtliga sidor hittar du information om vilket stöd som finns att få, och också hur du gör för att få kontakt. Längst ner hittar du också skriften ”Informationsguide till psykisk hälsa”.