Den gula vänskapsbänken

Du har kanske sett en eller flera gula bänkar i kommunen. Det är vänskapsbänkar där vi hoppas att fler vågar slå dig ner och säga "hej". Att fler frågar hur du mår och att vi vågar svara ärligt, även om det är dåligt. Slå dig ner, stanna kvar och lyssna, så hjälper du en medmänniska.

En gul parkbänk.

Det finns hjälp att få i samhället när du eller någon du känner mår dåligt eller på något sätt upplever problem i livet. Både din hemkommun och regionen har ett ansvar för att tillhandahålla olika stödinsatser, både i förebyggande syfte och när problemet blivit ett faktum. Det kan exempelvis handla om råd och stöd, samtalskontakter, stöd i det dagliga livet eller vård och behandling av olika slag.

Face to face

Det finns även ett initiativ Face to Face” som uppmuntrar till samtal mellan människor genom att sprida användningen av en symbol i vardagen. En pratbubbla med tre punkter är vår symbol. När du vill, var du vill, kan du bära symbolen och skicka följande budskap till människor i din omgivning: ”Prata gärna med mig om du vill. Tillsammans bygger vi broar.”

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret