Anhörigstöd

När du som hjälper också behöver stöd

Att leva nära någon som inte klarar vardagen på egen hand kan innebära olika utmaningar. Som anhörig kan du behöva veta vart du ska vända dig i olika frågor. Du kan också behöva stöd för egen del.

Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person du stöttar. Du kan till exempel vara en god vän, arbetskamrat eller förälder/familjemedlem/släkting. Personen du hjälper kan vara ett barn eller en vuxen med en psykisk eller fysisk sjukdom, ett beroende eller missbruk eller en funktionsnedsättning.

Kommunens anhörigstöd syftar till att du som anhörig ska bevara din kraft, ork och energi samt undvika egen ohälsa.

Vad kan du få hjälp med?

  • enskilda samtal för stöd och vägledning i din situation
  • tips om vart du kan vända dig med olika frågor
  • möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation
  • ökad kunskap om olika sjukdomar och funktionsnedsättningar

Stödet är kostnadsfritt. Samtalen som sker enskilt eller i grupp dokumenteras inte och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Digital föreläsning 6 oktober Nationella Anhörigdagen

Ida Högström föreläser om MEDBEROENDE

– Vad är det, vilka konsekvenser får det och hur tar man sig ur det?

Dessa frågor svarar Ida på genom att dela sin egen historia och en hel massa kunskapinom området. Ida är bl.a. utbildad 12-stegsbehandlare och drivande i en forskningsgruppsom är i uppstarten att forska i medberoendeproblematiken. Hon driver sedan 2015Medberoendepodden, som idag är Sveriges största podcast om medberoende. Föreläsningen är informativ, inspirerande, berörande och hoppfull!

Anmälan vi länken simplesignup.se/event/183361 När du anmäler dig kommer du att få en länk och vidare instruktioner för att kunna delta i arrangemanget som sänds via Teams. Det du behöver för att kunna delta är en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Ny kurs i reflekterande skrivande och ny anhörigcirkel missbruk/beroende

Startar inom kort, se nedan.

En antologi med ett urval texter och skrivövningar från en skrivkurs för anhöriga hösten/våren 20-21

Läs och låt dig inspireras. Är du intresserad av att delta in en skrivkurs framöver kan du höra av dig till anhörigkonsulenten. Klicka här för att läsa antologin 

Information med anledning av coronaviruset och covid 19

Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) har samlat information kopplat till covid-19 på sin hemsida som kan vara till nytta för dig som anhörig.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har publicerat information/stödlista för psykisk hälsa i kristid med användbar information riktad till alla åldrar.