Anhörigstöd

När du som hjälper också behöver stöd

Att leva nära någon som inte klarar vardagen på egen hand kan innebära olika utmaningar. Som anhörig kan du behöva veta vart du ska vända dig i olika frågor. Du kan också behöva stöd för egen del.

Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person du stöttar. Du kan till exempel vara en god vän, arbetskamrat eller förälder/familjemedlem/släkting. Personen du hjälper kan vara ett barn eller en vuxen med en psykisk eller fysisk sjukdom, ett beroende eller missbruk eller en funktionsnedsättning.

Kommunens anhörigstöd syftar till att du som anhörig ska bevara din kraft, ork och energi samt undvika egen ohälsa.

Vad kan du få hjälp med?

  • enskilda samtal för stöd och vägledning i din situation
  • tips om vart du kan vända dig med olika frågor
  • möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation
  • ökad kunskap om olika sjukdomar och funktionsnedsättningar

Stödet är kostnadsfritt. Samtalen som sker enskilt eller i grupp dokumenteras inte och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Information med anledning av coronaviruset och covid 19

Flera av våra anhörigträffar och andra gruppverksamheter är för närvarande pausade. Några anhöriggrupper träffas digitalt. När det gäller enskilda stödsamtal kan vi mötas inomhus under anpassade former eller under promenader utomhus. Det går även bra att ha kontakt via telefon eller annat digitalt verktyg.

Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) har samlat information kopplat till covid-19 på sin hemsida som kan vara till nytta för dig som anhörig.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har publicerat information/stödlista för psykisk hälsa i kristid med användbar information riktad till alla åldrar.

Informationsguide om olika stöd i samhället

Nyhet!

Gratis digital föreläsning 16 mars kl. 19.00-20.30

Hur ska jag orka? Om att stötta andra och bevara sig själv

Hur kan vi bevara både medkänsla och självomsorg när andras behov hör till våradagliga åtaganden? Vad gör vi med känslor av oro, sorg, maktlöshet och det dåliga samvetet över att inte räcka till? Med humor, värme och många vardagliga exempellotsar oss Göran Larsson på den slingriga vägen mot att bevara både empati och egenvärde i mötet med andra.

Göran Larsson, präst och psykoterapeut. En flitigt anlitad föreläsare i ämnen som berörmänsklig växt och mognad. Efter föreläsningen ges utrymme till en stunds samtal.

Du som anmäler dig kommer att få en länk och instruktioner för att kunna delta i arrangemanget som sänds digitalt via Teams. Det du behöver för att kunna delta är en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Anmälan via länken: simplesignup.se/event/177264

Arrangörer: Kommunens anhörigstöd i Sydöstra Skåne och Region Skåne Psykiatri