Anhörigstöd

När du som hjälper också behöver stöd

Att leva nära någon som inte klarar vardagen på egen hand kan innebära olika utmaningar. Som anhörig kan du behöva veta vart du ska vända dig i olika frågor. Du kan också behöva stöd för egen del.

Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person du stöttar. Du kan till exempel vara en god vän, arbetskamrat eller förälder/familjemedlem/släkting. Personen du hjälper kan vara ett barn eller en vuxen med en psykisk eller fysisk sjukdom, ett beroende eller missbruk eller en funktionsnedsättning.

Kommunens anhörigstöd syftar till att du som anhörig ska bevara din kraft, ork och energi samt undvika egen ohälsa.

Vad kan du få hjälp med?

  • enskilda samtal för stöd och vägledning i din situation
  • tips om vart du kan vända dig med olika frågor
  • möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation
  • ökad kunskap om olika sjukdomar och funktionsnedsättningar

Stödet är kostnadsfritt. Samtalen som sker enskilt eller i grupp dokumenteras inte. Anhörigkonsulenten arbetar under sekretess och har tystnadsplikt.

Om du lever nära någon som har en demenssjukdom finns kommunens demensteam som resurs och kan ge samma stöd som anhörigkonsulenten, både enskilt och i grupp.

På gång hösten 2022

Skrivarkurs för anhöriga med start 27 september, se mer information under rubriken anhöriggrupper nedan.

Anhörigcirkel för dig som lever nära någon med missbruk/beroende med start 28 september, se mer information under rubriken anhöriggrupper nedan.

Föreläsning 13 oktober Skeppet/Marint centrum, kl 14.00-15.30, gratis ingen anmälan krävs

”Den värdefulla maten” – för anöriga med fokus på seniorer

Mat är viktigt genom hela livet. Måltiden kan dessutom ge njutning och social gemenskap.

Hur kan du hjälpa dig själv och samtidigt stötta din närstående kring mat och måltider?

En antologi med ett urval texter och skrivövningar från en skrivkurs för anhöriga hösten/våren 20-21

Läs och låt dig inspireras. Är du intresserad av att delta in en skrivkurs framöver kan du höra av dig till anhörigkonsulenten. Klicka här för att läsa antologin 

Information med anledning av coronaviruset och covid 19

Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) har samlat information kopplat till covid-19 på sin hemsida som kan vara till nytta för dig som anhörig.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har publicerat information/stödlista för psykisk hälsa i kristid med användbar information riktad till alla åldrar.