Anhörigstöd

Du avgör själv om du anser dig vara anhörig

Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person som tar emot ditt stöd eller din omsorg. Du kan till exempel vara en god vän, arbetskamrat, granne eller förälder/familjemedlem/släkting. Personen du hjälper kan vara ett barn eller en vuxen med en psykisk eller fysisk sjukdom, ett beroende eller missbruk eller en funktionsnedsättning.

Kommunens anhörigstöd syftar till att du som anhörig ska bevara din kraft, ork och energi samt undvika egen ohälsa.

Enskilda samtal

Du kan alltid vända dig till anhörigkonsulenten för enskilda samtal, råd och vägledning i din situation.

Informationsguide över olika stöd i samhället

Anhörig och Covid 19

Som anhörig kan man känna en oro på grund av den rådande situationen. Önskar du någon att prata med går det bra att ta kontakt med anhörigkonsulenten.

Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) har samlat information på sin hemsida som kan vara till nytta för dig som anhörig.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har publicerat information/stödlista för psykisk hälsa i kristid med användbar information riktad till alla åldrar.

Nyhet hösten 2020 – Kurs i reflekterande skrivande  

Kursen leds av skrivpedagogen och frilansjournalisten Emelie Hill Dittmer. Vi arbetar utifrån metoden ”Write Your Self” för att använda skrivandet som ett verktyg att ta hand om oss själva. Skrivandet handlar inte om prestation och resultat, utan om processen i sig. Kursen är gratis, vi träffas onsdagar kl. 16.30-18.30, från 9 september till 25 november.

Läs mer om kursen i reportage i Österlenmagasinet

Digital föreläsning och teater 22 oktober kl 17.30-20.00 med fokus på anhöriga syskon

Syskon är en anhöriggrupp som syns ganska lite i den offentliga debatten. att vara syskon till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning påverkar tillvaron på olika sätt. Många lever med tankar och känslor som har präglat hela deras vuxenliv. Finns det gemensamma upplevelser hos den här gruppen? Vad kan man tänka på som t.ex. förälder, skolpersonal, psykolog, handläggare eller arbetsgivare? Ställer man rätt frågor och hur stöttar man på bästa sätt?

Föreläser gör Rakel Lornér, projektledare för projektet ”Vuxensyskon” och teaterpjäsen ”Skuggsyskon” framförs av teaterensemble från Östra teatern i Stockholm. Under kvällen kommer utrymme ges för samtal med Rakel och medlemmarna i teaterensamblen.

Anmäl dig genom att klicka på länken https://simplesignup.se/event/172159 då får du också all information du behöver för att kunna delta digitalt. Vid frågor kontakta anhörigkonsulent Sofia Spetz.