Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

I prislistan nedan kan du se vilka avgifter som tas ut. Vi har också samlat de vanligaste blanketterna och broschyrerna som gäller för hjälp i hemmet längst ner på sidan.

Förstoringsglas som ligger ovanpå en miniräknare.

Prislista 2023

För att räkna fram din avgift för hemtjänst och/eller hemsjukvård räknar avgiftshandläggare ut ditt avgiftsutrymme. Avgiftsutrymme = inkomster – kostnader.

Nya avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige och förändras den 1 februari.

I prislistan nedan kan du se vilka avgifter som tas ut.

Där finns också ”Blankett för beräkning av avgift” som du skickar in med uppgifter om dina inkomster och utgifter när du blivit beviljad en insats.

Prisbasbelopp

Aktuellt prisbasbelopp

52 500 kr

Minimibelopp

Ordinärt boende

 

Ensamboende

 

Från och med 65 år

6 470 kr/person

Yngre än 65 år

7 117 kr/person

Makar/sammanboende

Från och med 65 år

5 279 kr/person

Yngre än 65 år

5 807 kr/person

Särskilt boende

 

Från och med 65 år

6 470 kr/person

Yngre än 65 år

7 117 kr/person

Maxtaxa

Högsta avgift

2 359 kr/mån

Vård- och omsorgsavgift (ingår i maxtaxa)

Schablontimme

413 kr

Lägsta skäliga avgift

207 kr

Omsorgsavgift hemtjänst

Timtaxa eller fastställd avgift för omsorgsinsatser (max 50% av maxtaxan)

Serviceavgift hemtjänst

Timtaxa eller fastställd avgift för omsorgsinsatser (max 50% av maxtaxan)

Hemsjukvård

334 kr/månad

Särskilt boende exkl. avgift för måltid

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa)

Korttidsboende exkl. avgift för måltid

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa). Avgiften beräknas per dag.

Avlösarservice

Insatsen är avgiftsfri.

Ledsagning

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa)

Övriga avgifter (ingår i maxtaxa)

Trygghetslarm

266 kr/mån

Matdistribution

319 kr/mån

Tekniska hjälpmedel (ingår ej i maxtaxa)

Hyra av hjälpmedel, max 6 månader

118 kr/mån

Hämtning av hjälpmedel

484 kr/tillfälle

Uthyrning av hjälpmedel till personer ej folkbokförda i kommunen (pris gäller upp till fyra veckor)

Säng

1 182 kr

Lyft

1 182 kr

Elryggstöd till säng

591 kr

Hygienstol på hjul

591 kr

Rullstol

1 182 kr

Rollator/gåstol

591 kr

Ramper

827 kr

Enkla hjälpmedel

236 kr

Enkla antidecubitus madrasser/sittdynor

236 kr

Avancerade antidecubitus madrasser/sittdynor

591 kr

Måltidsavgift (ingår ej i maxtaxa)

Ordinärt boende

 

Middag (matdistribution)

67 kr/portion

Särskilt boende/ dagcentral/ korttidsboende

 

Helkost

3 456 kr/mån

Middag

63 kr/portion

Frukost

18 kr/portion

Kvällsmat

21 kr/portion

Kaffe med bröd

12 kr/portion

Korttidsvistelse och -tillsyn LSS (pris per portion)

 

 

Frukost

Mellanmål

Lunch eller kvällsmat

Helkost

0–5 år

9 kr

9 kr

17 kr

52 kr

6–12 år

12 kr

12 kr

22 kr

69 kr

13-år

15 kr

15 kr

30 kr

90 kr

Daglig verksamhet LSS

Middagar

Självkostnadspris

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosttillägg, berikningsprodukter och sondnäring (ingår ej i maxtaxa)

Ordinärt boende/Gruppboende LSS

 

Produkter i samband med matdistribution

Ingår vid beviljad matdistribution

Produkter för övriga med hemsjukvård

Enligt prislista nedan

Särskilt boende

 

Produkter

Ingår i helkost

(för personer som ej har helkost på särskilt boende gäller priser som i ordinärt boende)

Priser per st (inklusive moms)

 

Berikningsprodukter

 

Flytande

10 ml

5 kr

Pulver

90 g

24 kr

Kosttillägg

 

 

Dryck

Förpackning

13 kr

Sondnäring

 

 

Standard, fiber

500 ml

20 kr

Special

500 ml

43 kr

Övriga

500 ml

33 kr

Du kan också ansöka om hemtjänst, särskilt boende samt boendestöd via vår självservicetjänst.

Här trycker du för att göra en ansökan via vår självservice. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret