Ansökan försörjningsstöd

  • Du ringer Kontakt Simrishamn och berättar att du behöver prata med en socialsekreterare avseende försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd.
  • Inom 48 timmar (utifrån arbetsdagar) blir du sedan uppringd av en socialsekreterare och du får berätta om din situation och vad du behöver hjälp med.
  • Du bestämmer då om du vill ansöka.
  • Ett brev skickas hem till dig med ansökningsblankett med angiven tid för ett besök

Ibland uppstår situationer i livet med ekonomiska svårigheter. Du har provat allt för att hitta en lösning på dina ekonomiska problem, men lyckas inte. Då kan du kontakta oss inom socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag).

Personer som vistas i Simrishamns kommun och inte har tillräckligt med pengar för att kunna försörja sig och sin familj kan ansöka om försörjningsstöd.

När du ansöker om försörjningsstöd görs en ekonomisk utredning kring dina inkomster, tillgångar och kring dina möjligheter att själv kunna försörja dig. I första hand ska du själv tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets olika stödformer.

Tillgångar måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är behovsprövat. Hushållets samlade inkomster, det vill säga hur mycket pengar du och övriga i bostaden har tillsammans, avgör hur mycket stöd du kan få.

För att ha rätt till försörjningsstöd ska du, om du är arbetslös, vara inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom eller annat arbetshinder ska du styrka detta med läkarintyg.

Vi försöker erbjuda en tid för första kontakt inom två veckor.

Ny ansökan: 2 veckor
Återkommande ansökan: 5 dagar

Försörjningsstödet är pengar som skall täcka de viktigaste utgifterna. Det finns en riksnorm för försörjningsstödet som är lika i hela landet.

I riksnormen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hälsa och hygien, förbrukningsvaror, telefon, tv-avgift och dagstidning.

Utöver detta kan bistånd för skäliga kostnader vid behov prövas. Detta kan innebära kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, läkarvård, medicin, akut tandvård och a-kasse- och fackföreningsavgift.

Om du har särskilda skäl kan du även få hjälp med andra kostnader, utöver det som försörjningsstödet normalt täcker. Detta kan till exempel innebära kostnader för möbler, flyttkostnader, glasögon, spädbarnsutrustning, omfattande tandvård och begravning.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd för din boendekostnad finns det en högsta kostnad som används som riktlinje. En individuell bedömning görs alltid med hänsyn till din situation. Den högsta godtagbara boendekostnaden är baserad på vad en låginkomsttagare på orten har råd med.

Simrishamns kommun har följande godtagbar boendekostnad:

Hushållsstorlek Godtagbar kostnad
1-2 vuxna (1 Rum och Kök) 4500 kr/mån
1-2 vuxna (2 RoK) 6300 kr/mån
1-2 vuxna med 1-2 barn (3 RoK) 7200 kr/mån
1-2 vuxna med 3-4 barn (4 RoK) 8300 kr/mån

1-2 vuxna + 5 barn (5 RoK)                                                 10 000 kr/mån

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close