Budgetrådgivning och skuldsanering

Vi samarbetar med Tomelilla kommun gällande budget- och skuldrådgivning. Kontakt tas per telefon och det finns möjlighet att göra personligt besök i Tomelilla.

Ekonomisk rådgivning

Budgetrådgivning är till för att hjälpa dig att hitta lösningar på dina ekonomiska problem. Rådgivningen syftar till att stärka dina förutsättningar att själva klara dina problem. Målet med rådgivningen är att lösa de ekonomiska problemen på sikt och inte bara för stunden.

Rådgivningens grund är en fullständig genomgång av alla dina inkomster och utgifter, tillgångar och skulder.

Tillsammans diskuterar vi lösningar på dina skuldproblem. För att dessa lösningar ska fungera är det viktigt med en helhetsbild, att du kan sortera olika slag av problem, och förstå hur de olika problemen påverkar varandra.

Vi kan räkna fram realistiska betalningsförslag, berätta om vad som händer när man inte längre kan betala sina skulder, vi kan hjälpa till med kontakter och med förhandlingar med fordringsägare och myndigheter.

Läs mer om Skuldsanering på Kronofogdens hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close