Dödsboanmälan

När någon avlidit är huvudregeln att en bouppteckning ska förrättas efter den avlidne. För detta ansvarar de anhöriga.

Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar för att täcka kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan istället en dödsboanmälan göras.

Dödsboanmälan utförs av socialnämnden och överlämnas till skattemyndigheten för registrering. Anmälan bör göras inom två månader från dödsfallet.

Det är Kontakt Simrishamn som handlägger dödsboanmälan.

Dödsboanmälan kan göras om:

  • Den avlidne var folkbokförd och hade sitt stadigvarande boende i kommunen vid dödsfallet
  • Den avlidnes tillgångar (jämte andel i giftorättsgods) endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet
  • Dödsboets tillgångar inte omfattar fast egendom eller tomträtt
  • Dödsboets tillgångar är orörda och Socialförvaltningen har fått möjlighet att göra hembesök innan förvaltningen beslutar om dödsboanmälan kan göras.

Begravningskostnader skall i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder meddelas fordringsägarna att dödsboet saknar tillgångar och att man begär avskrivning. Begravningskostnader eller lån med borgensman avskrivs dock inte.
Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Tänk på att:

  • Spärra bankomat-/minutenkort och stoppa autogiro
  • lås bankkonto och begär kapital- och räntebesked per dödsdag
  • Meddela hyresvärd och elbolag
  • Betala inga fakturor (förutom eventuellt begravningskostnaden) innan bouppteckning/dödsboanmälan är klar
  • Som tillgångar räknas till exempel bankmedel per dödsdag, slutlön eller inkommande pension, skuldebrev/revers/fordran till dödsboet, lösöre, smycken och försäkringar.
  • Som andra utgifter avses till exempel gravsten/inskription, en månads uppsägningshyra för ensamstående och eventuella vårdkostnader. Hänsyn tas också till en beräknad bouppteckningskostnad. Övriga skulder i dödsboet får inte medräknas när det gäller dödsboanmälan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close