Personligt ombud

Det Personliga Ombudet (PO) vänder sig till dig med svåra och långvariga funktionsnedsättningar.

Du ska vara skriven i vår kommun och ha fyllt 18 år. Du som har dessa funktionsnedsättningar är välkommen att kontakta PO.

PO arbetar fristående och är just din ombudsman. PO har tystnadsplikt och stödet är kostnadsfritt. Ombudet arbetar för att du ska få det stöd, den service och den vård som just du behöver och har rätt till.

PO försöker både genom direkta insatser och förmedling av andra vård- och stödinsatser göra så att du kan uppnå de mål som du själv satt upp eller som vi tillsammans arbetat fram till.

PO:s viktigaste arbetsuppgifter är att:

  • Ge stöd och vara rådgivande åt framförallt dig som klient men även för dina anhöriga
  • Kartlägga dina vård- och stödbehov tillsammans med dig
  • Hjälpa till med att forma en individuell vård- och stödplan för dig
  • Samordna insatser som du har möjlighet få från olika myndigheter
  • Hjäla dig i kontakter med olika myndigheter och brukarorganisationer
  • Se till att du får det stöd, den service och den vård som du har rätt till
  • Även arbete uppsökande för att nå dig som pga psykiska funktionsnedsättningar inte kan eller vågar ta kontakt för att få hjälp och stöd

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close