Föräldrakurs: Aktivt föräldraskap

Att vara förälder är det största och det svåraste uppdraget i livet. Hur kan du bli den bästa föräldern för just ditt eller dina barn? Aktivt föräldraskap vänder sig till alla föräldrar som har barn i åldern 0-18 år.

En liten flicka sitter i famnen på en förälder. Man ser ryggen på henne. Hon har mössa och rosa jacka. Det är solnedgång.

Syfte och mål

Syftet med Aktivt föräldraskap är att öka medvetenheten och förståelsen för både dig själv och ditt barn. Målet är att du ska hitta den du är och vill vara som förälder, och känna trygghet i det. Målet är också en enklare vardag tillsammans med ditt eller dina barn där du har med dig en större kunskap och medvetenhet i ditt föräldraskap.

Kursen innehåll

Tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare får du möjlighet att utifrån olika teman samtala om det härliga och det svåra med att vara förälder.

Exempel på teman som kursen innehåller

  • Syftet med föräldraskapet
  • Olika föräldrastilar
  • Självkänslans betydelse
  • Självförtroende, mod, ansvar och samarbetsförmåga
  • Hur vi kan förstå vårt eget och barnets beteende
  • Värderingar och vad som är viktigt för mig i mitt föräldraskap
  • Hur gamla mönster styr och vad vi kan göra för att förändra
  • Kommunikation i familjen
  • Problemlösning
  • Att skapa gemenskap och tillhörighet i familjen.

Träffarna

Gruppen träffas på kvällstid vid sex tillfällen varannan vecka. Varje träff är tre timmar.

På träffarna presenterar ledarna dagens tema, vi tar del av filmer och annat material tillsammans, men det finns även utrymme för samtal och reflektion. Mellan träffarna har du som förälder möjlighet att prova på nya förhållningssätt och strategier tillsammans med ditt barn med stöd av uppgifter i en övningsbok.

Ledarna är utbildade för att hålla i föräldragrupper och är anställda på socialförvaltningen.

Utbildningen är gratis.

Anmälan och information

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret