Stöd till dig med funktionsvariation

Här på sidan kan du läsa om vilket stöd du kan få och hur du ansöker.

Kvinna i varselkläder tittar ut från en traktor

Om du behöver hjälp med innehållet här på sidan

På Kontakt Simrishamn finns det personer som kan svara på dina frågor, hjälpa dig med innehållet på den här sidan eller din ansökan.

Du kan ringa eller mejla måndag-fredag klockan 8.00-16.30.

Telefon: 0414-819000
E-post: kontakt@simrishamn.se
Besök: Stortorget 6 i Simrishamn

Vem kan få stöd?

Om du har en fysiskt eller intellektuell funktionsvariation, autism eller autismliknande tillstånd eller betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder kan du ha rätt till och kan ansöka om insatser.

Så här ansöker du

Du kan ansöka via våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller få en blankett av Kontakt Simrishamn som du sedan skickar in. Kontakt Simrishamn kan hjälpa dig med ansökan.

Det här kan du få stöd med

Avlösarservice ges med hemmet som utgångspunkt och ger den anhöriga möjlighet att kunna uträtta sysslor utanför hemmet samt att kunna delta i egna aktiviteter. När man har fått ett beslut om avlösarservice går man tillsammans med avlösare, anhöriga och ansvarig koordinator igenom målformulering i beslutet. Insatsen anpassas enligt de förutsättningar och behov som finns. Det är möjligt att vara delaktig i rekryteringen av en avlösare. Avlösare anställs på de antalet timmar som anges i ditt beslut från din omsorgshandläggare.

Gläntan är kommunens barn och ungdomsboende och är beläget i en villa i Gärsnäs. Det är en insats enligt LSS för barn och unga. På Gläntan bor man tillsammans med ett par andra barn i en hemtrevlig miljö. Man har sitt eget rum med sina egna saker. Mat lagas tillsammans i det gemensamma köket och vi äter måltiderna tillsammans.

Personalen finns för att stötta i vardagen och på fritiden med aktiviteter, läxläsning eller att sitta ner och samtala i trädgården. Vi planerar tillsammans med dig och dina vårdnadshavare för hur vi skall stötta dig i vardagen. Tillsammans skapar vi de strukturer och förhållningssätt som just du behöver.

Våra gruppbostäder och servicebostäder för vuxna personer ligger i Simrishamn och i Gärsnäs. Du kan se på kommunkartan var de ligger Öppnas i nytt fönster..

Bostäderna består vanligtvis av ett eller två rum med kök eller köksvrå och badrum. Du har tillgång till personal dygnet runt, i våra servicebostäder utgår de från en gemensam lägenhet.

Målet för insatsen har bedömts av omsorgshandläggare och metoder för att uppnå målen arbetar vi fram tillsammans i en genomförandeplan. Personalen arbetar stödjande och motiverande med tydlighet och struktur och du får stöd av oss för att bli så självständig som möjligt. Vårt arbete fokuserar på delaktighet, utveckling och engagemang.

Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig med funktionsvariation och LSS-beslut och som är i yrkesverksam ålder.

Kontaktpersonen stöttar dig i att nå de mål som du tillsammans med din omsorgshandläggare har formulerat i beslutet om insatsen. Du har möjlighet att påverka innehåll och tidpunkt i enlighet med dina förutsättningar, behov och intressen. Du har stor möjlighet att påverka vem som ska vara din kontaktperson.

Korttidstillsyn​ Fritids erbjuder tillsyn, en meningsfull fritid och social gemenskap med andra ungdomar före och/eller efter skoldagen samt under skollov. Vårt Fritids riktar sig till skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning. Det finns inget krav att föräldrarna ska arbeta.

På Fritids får du

 • en meningsfull fritid
 • måltider
 • aktiviteter anpassade till dina önskemål och förutsättningar
 • umgås med andra ungdomar eller ha en stund för dig själv

På Fritids får du stöd av personal. De kan hjälpa dig med att:

 • komma igång med aktiviteter
 • prata om hur skoldagen varit
 • skapa sociala relationer på din fritid
 • vila efter en ansträngande dag
 • hantera din personliga omsorg.

Information till dig som är vårdnadshavare

Personalen arbetar stödjande och motiverande med tydlighet och struktur.

Personalens arbete utgår ifrån verksamhetens teoretiska och metodiska grund som är inriktat på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och ett dialektiskt förhållningssätt.

Du som förälder eller vårdsnadshavare är en viktig del i teamet. I samband med att ditt barn beviljas korttidsvistelse bjuds du/ni in till ett första samtal med kontaktpersonal för att ställa frågor för att lära känna ert barn, planera vistelsen, ge information, lyssna till om det är något du vill berätta som kan vara viktigt för oss i personalen att känna till och ta reda på hur du som anhörig vill vara delaktig och lyssna in dina behov.

Insatsen är kostnadsfri men en avgift tas ut för måltider.

Korttidsvistelse Villan erbjuder avlastning, rekreation och miljöombyte i en hemlik miljö för barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning. Vi planerar din vistelse enligt de dygn du har beviljats av din omsorgshandläggare samt utifrån dina och dina föräldrars önskemål.

På Villan får du...

 • möjlighet att göra aktiviteter som är anpassade till dina önskemål och intressen
 • träffa andra barn, ungdomar och unga vuxna
 • skapa tillit till andra vuxna runt omkring
 • sova över på annan trygg plats

På korttidsvistelsen får du stöd av personal. Personalen kan bland annat hjälpa dig med att:

 • öva på att städa rummet, tvätta, laga mat eller handla i affär
 • öva på socialt samspel med andra personer
 • utöva fritidsaktiviteter tillsammans med andra
 • hantera din personliga omsorg

I vissa fall kan korttidsvistelse ges i stödfamilj.

Till dig som är vårdnadshavare

Personalen arbetar stödjande och motiverande med tydlighet och struktur. Personalens arbete utgår ifrån verksamhetens teoretiska och metodiska grund som är inriktat på lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och ett dialektiskt förhållningssätt.

Du som förälder är en viktig del i teamet. I samband med att ditt barn beviljas korttidsvistelse bjuds föräldrar in till ett första samtal med kontaktpersonal för att ställa frågor för att lära känna ert barn, planera vistelsen, ge information, lyssna till om det är något du vill berätta som kan vara viktigt för oss i personalen att känna till och ta reda på hur du som anhörig vill vara delaktig och lyssna in dina behov.

Insatsen är kostnadsfri men en avgift tas ut för måltider.

Ledsagaren stöttar dig i att göra de aktiviteter och nå de mål som du tillsammans med din omsorgshandläggare har formulerat i beslutet om insatsen. Insatsen kan användas till bl.a. att delta i enklare fritidsaktiviteter, träffa vänner samt att träna på att delta i sociala och kulturella sammanhang. Du som har fått ett beslut om ledsagarservice går tillsammans med ledsagaren och ansvarig koordinator igenom målformulering i beslutet. Du har möjlighet att vara delaktig i rekryteringen av en avlösare och att påverka innehåll och tidpunkt i enlighet med dina förutsättningar, behov och intressen. Du har stor möjlighet att påverka vem som ska vara din ledsagare. Ledsagaren anställs på de antalet timmar som du genom ditt beslut har rätt till.

Det finns ett kultur- och fritidsprogram med många härliga och spännande aktiviteter som du kan ta del av inom ramen för LSS och socialpsykiatrin.

Kommunen tillämpar LOV (Lagen Om Valfrihet) men i dagsläget har vi inga aktörer knutna till oss. Du kan välja egen utförare bland privata aktörer.

Som anhörig kan du behöva veta vart du ska vända dig i olika frågor. Du kan också behöva stöd för egen del.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om insatser genom vår E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller få en blankett av Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster. som du sedan skickar in.

Ansökan tas emot av socialsekreterare eller omsorgshandläggare. När du gör en ansökan om en insats inleder de alltid en utredning om dina behov av insatsen. Utredningen avslutas alltid med ett beslut. Om beslutet går dig emot har du möjlighet att överklaga.

Du som är vuxen och har en långvarig psykisk funktionsnedsättning som innebär svårigheter i vardagen kan ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen.

Hur går en utredning till?

En utredning innebär vanligtvis att du träffar omsorgshandläggaren och ni samtalar om din livssituation. Utredningen utgår från dina behov, dina resurser och dina önskemål. Utredningen ska kartlägga dina behov och omsorgshandläggaren bedömer sedan din rätt till bistånd.

Omsorgshandläggaren använder en strukturerad utredningsmodell som kallas IBIC – Individens behov i centrum. Du kan läsa mer om den på Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I vissa fall kan omsorgshandläggaren behöva uppgifter från andra. Det kan bara ske med ditt samtycke.

För att avgöra om du har rätt till insatser enligt LSS gör vi först en bedömning om du tillhör lagens personkrets.

Innehållet i utredningen kommuniceras med dig muntligt eller skriftligt. Utredningen avslutas med ett beslut. Om du får ett positivt beslut kommer den utförare som ska genomföra dina insatser att kontakta dig för fortsatt planering.

Du kan överklaga ett negativt beslut

Ett negativt beslut – avslag – kan överklagas till förvaltningsrätten. Du får beslutet skriftligt med information om hur du går tillväga. Omsorgshandläggaren kan också hjälpa till.

LSS, eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en svensk lag som syftar till att främja möjligheterna för personer med olika funktionsnedsättningar att leva ett självständigt liv och delta aktivt i samhället.

LSS grundar sig på principen om lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett funktionsnedsättning. Lagen omfattar personer med olika typer av funktionsvariationer, såsom fysiska, intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att ge dessa personer möjlighet till individuellt anpassat stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och inkluderande liv som möjligt.

Lagen innehåller olika insatser och stöd som kan beviljas enligt individuella behov. Det kan inkludera personlig assistans, kontaktperson, bostad med särskild service, korttidsvistelse samt daglig verksamhet. Genom dessa insatser strävar LSS efter att öka delaktigheten i samhället och minska beroendet av anhörigvård.

Sammanfattningsvis kan sägas att LSS utgör en viktig grundpelare i Sveriges arbete för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar har möjlighet att leva ett värdigt och självständigt liv med adekvat stöd och service enligt deras individuella behov.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret