Stöd till dig som är äldre eller har svårt att klara din vardag

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara av din vardag kan du ha rätt till bistånd. Här på sidan har vi samlat information om vad du kan få hjälp med och hur du ansöker.

Det här kan du få hjälp och stöd med

Du kan få hjälp med exempelvis stöd och omsorg i hemmet, matdistribution, trygghetslarm och stöd vid demens. Kommunen erbjuder också dagverksamhet för dig som vill komma ut och träffa andra.

Du som behöver stöd och hjälp i hemmet på grund av exempelvis fysiska funktionshinder som gör att du inte klarar vardagen kan ansöka om insatser som syftar till att du ska kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv.

Ibland kan det vara svårt att bo kvar hemma trots omfattande insatser. Att bo på ett särskilt boende innebär att du har egen bostad men det finns även gemensamma utrymmen samt tillgång till personal dygnet runt.

Möjlighet till korttidsboende finns om du under en period har svårt att vistas i den egna bostaden och du har behov av närhet till personal och behöver stöd dygnet runt. Detta kan exempelvis vara efter en sjukhusvistelse. Våra korttidsplatser finns på Skönadal i Simrishamn och på Bokebacken i Sankt Olof. Du hittar våra korttidsplatser på kommunkartan Öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En kognitiv sjukdom, eller demens, kan vara svår att upptäcka då den oftast utvecklas mycket långsamt och lätt kan misstolkas som ett normalt åldrande. Risken att drabbas av en kognitiv sjukdom ökar ju äldre man är.

Dagverksamhet och mötesplats är en verksamhet för alla som vill ha sysselsättning, göra aktiviteter, träna eller bibehålla din funktionsförmåga eller vill ingå i en social gemenskap.

Vi erbjuder en fixartjänst för att öka tryggheten för äldre och funktionshindrade. Av fixartjänsten kan du få hjälp med vardagssysslor i hemmet som du bör avstå från att göra själv på grund av risken att falla och skada sig. Det kan vara sysslor som innebär att man klättrar på stegar och stolar för att sätta upp eller ta ner.

Sedan ett par år tillbaka är det Skånetrafiken och inte kommunen som ansvarar för färdtjänsten. Kontakta färdtjänsthandläggare: 0771-77 50 50

Här hittar du information om du eller någon i din närhet behöver vård eller stöd kring psykisk ohälsa och hälsa.

När du som hjälper också behöver stöd. Att leva nära någon som inte klarar vardagen på egen hand kan innebära olika utmaningar. Som anhörig kan du behöva veta vart du ska vända dig i olika frågor. Du kan också behöva stöd för egen del.

Alkohol-, drog- eller spelberoende är svårt. Både för dig som är beroende och för dig som anhörig. Vi erbjuder hjälp till dig som har ett beroende eller missbruk och är orolig för din konsumtion.

Det finns hjälp att få, både för dig som är utsatt för våld, för barn som bevittnat våld och för våldsutövare.

Det är upp till dig att välja om du vill ha din hjälp utförd av en kommunal eller privat utförare. Här kan du läsa om LOV (Lagen om valfrihetssystem), vad den innebär för dig, hur du väljer ordinärt eller särskilt boende och vilka de är, hur du gör för att välja och vad du gör om du inte är nöjd.

Du kan ansöka om insatser inom vård och omsorg genom att använda vår E-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., höra av dig till Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster. eller genom att skicka in en ansökningsblankett som du får via Kontakt Simrishamn. Sedan tar en omsorgshandläggare kontakt med dig för att boka in en första träff.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

En utredning innebär vanligtvis att du träffar omsorgshandläggaren och ni samtalar om din livssituation. Utredningen utgår från dina behov, dina resurser och dina önskemål. Utredningen ska kartlägga dina behov och omsorgshandläggaren bedömer sedan din rätt till bistånd. Omsorgshandläggaren använder en strukturerad utredningsmodell som kallas IBIC – Individens behov i centrum. Du kan läsa mer om den på socialstyrelsens hemsida. I vissa fall kan omsorgshandläggaren behöva uppgifter från andra. Det kan bara ske med ditt samtycke.

Innehållet i utredningen kommuniceras med dig muntligt eller skriftligt. Utredningen avslutas med ett beslut.

Om du får ett positivt beslut kommer den utförare som ska genomföra dina insatser att kontakta dig för fortsatt planering.

Ett negativt beslut – avslag – kan överklagas till förvaltningsrätten. Du får beslutet skriftligt med information om hur du går tillväga. Omsorgshandläggaren kan också hjälpa till.

Vad kostar det?

Vi tar ut avgift för insatser inom vård och omsorg. Du kan läsa mer om hur avgifterna sätts och hur du betalar här Öppnas i nytt fönster..

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett samrådsorgan till kommunstyrelsen där kommunen och pensionärsorganisationerna ges möjlighet till ömsesidigt informationsutbyte i frågor som rör äldre i kommunen. KPR består av en ledamot och en ersättare från varje pensionärsorganisation i kommunen. Från kommunen deltar ordförande och andre vice ordförande från kommunstyrelsen, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. KPR sammanträder vanligtvis fyra gånger per år.

För protokoll och mer information kontakta nämndsekreterare på socialförvaltningen via Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster..

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret