Hemtjänst

Du som behöver stöd och hjälp i hemmet på grund av exempelvis fysiska funktionshinder som gör att du inte klarar vardagen kan ansöka om insatser som syftar till att du ska kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv.

De insatser du fått beviljat syftar till att du ska kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv. Hjälp och tillsyn ges även på kvällar och nätter.

Hemtjänst finns på flera håll i kommunen

  • Norra (Kivik och Sankt Olof)
  • Centrala (4 grupper)
  • Gärsnäs och Nattpatrullen
  • Södra (Borrby, Skillinge, Hammenhög)

Du ser var våra hemtjänstområden ligger på kommunkartan. Öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om respektive hemtjänstområde, hör av dig till Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster., så kan de skicka en utförarkatalog till dig.

Vad du kan få hjälp med

Insatserna utgår från dina behov, här är några exempel:

  • Personlig hygien
  • Hjälp att lägga dig eller att stiga upp
  • Hålla ordning hemma – som städning och renbäddning

Behöver du hjälp att handla ber vi dig i första hand att beställa hem varor från en livsmedelsaffär.

Matdistribution

Du kan få hjälp i form av matdistribution om du har svårt att själv laga mat. Maten lagas i kommunens storkök och hemtjänsten kör hem den till dig. Det finns flera alternativ att välja mellan. Nedan hittar du länk med matsedel.

Mat i stöd och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Ledsagarservice

Om du behöver hjälp att gå ut och göra ärenden kan du få ledsagarservice.

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp om något akut eller oförutsett inträffar. Kombinerat med trygghetskamera kan du få tillsyn på natten.

Avlösning i hemmet och växelboende

Om en anhörig vårdar dig kan ni få avlösning i hemmet om den anhörige behöver egen tid för vila och rekreation. Detsamma gäller för möjlighet till växelboende på någon av våra korttidsenheter.

Du kan få hemtjänst i din sommarstuga - var ute i god tid

Det är din hemkommun som tar kontakt med någon av våra hemtjänstutförare för att beställa de insatser som du har hemma. Din hemkommun ersätter hemtjänsten i Simrishamn för våra kostnader. Du ser på kommunkartan Öppnas i nytt fönster. vilket hemtjänstområde din vistelseadress ligger i.

Det är bra om du planerar din vistelse i god tid. Vi behöver beställningen från din hemkommun fyra veckor innan planerad vistelse för att på bästa sätt planera för din hjälp. För att vi ska veta vilken hjälp du vanligtvis har behöver din hemkommun skicka:

  • Den senaste utredningen om dina behov, där det också framgår deras bedömning och beslut
  • Din senaste genomförandeplan.
  • En läkarbedömning om vår personal ska utföra egenvård.

Om du har hjälpmedel är det bra om du tar med dem. Du kan hyra vissa hjälpmedel av vår kommun. Vilka det är kan du läsa mer om i vår prislista Öppnas i nytt fönster.. Du måste också ha med dig den mängd inkontinenshjälpmedel du behöver för vistelsen om du har behov av det. Om du har beslut om trygghetslarm så installerar vi ett av våra på din vistelseadress. Skulle dina behov förändras under tiden för din vistelse kommer vi, med samtycke från dig, behöva ta kontakt med din hemkommun.

Det kan vara bra för dig att veta att det ibland händer att hemtjänsten prioriterar omvårdnadsinsatser framför serviceinsatser under sommarperioden.

Simrishamns kommun erbjuder inte hemsjukvård till personer som vistas tillfälligt i kommunen.

Delar av socialtjänstens verksamhet drivs av privata företag, antingen med stöd av LOV (Lagen och valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling). LOV står för lagen om valfrihetssystem.

Det är upp till dig att välja om du vill ha din hjälp utförd av en kommunal eller privat utförare.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret