Särskilt boende

Ibland kan det vara svårt att bo kvar hemma trots omfattande insatser. Att bo på ett särskilt boende innebär att du har egen bostad men det finns även gemensamma utrymmen samt tillgång till personal dygnet runt.

Äldre sitter runt ett bord och fikar. I förgrunden en kaffekopp och blommor

Välkommen till våra särskilda boenden!

I vår kommun finns åtta boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning. Sju boenden drivs i kommunal regi och är belägna i Simrishamns tätort och byarna runt om i kommunen. Ett boende beläget i Simrishamn drivs i privat regi.

Lägenheten

I varje lägenhet finns ett rum, toalett, dusch och en trinette (kokplatta, vask och kylskåp) eller minikök med vask och kylskåp (inga kokmöjligheter). Trygghetslarm ingår. Lägenheten hyr du av Simrishamnsbostäder AB. Lägenheten hyrs omöblerad (säng finns).

Aktiviteter

Alla aktiviteter planeras utifrån dina önskemål och behov. Aktiviteterna kan antingen vara individuella eller gemensamma. Wi-fi finns i samtliga kommunala boenden.

Personal

Det finns tillgång till personal dygnet runt. Du har en kontaktpersonal med särskilt ansvar för att se till att dina behov och önskemål tillgodoses. Personalen har vanligtvis undersköterskeutbildning. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är knutna till respektive boende. Sjuksköterskan har ansvar för den medicinska vården upp till sjuksköterskenivå. Enhetschefen har det yttersta ansvaret för hela verksamheten. All personal arbetar i ett team. Vi arbetar utifrån socialnämndens värdegrund och värdighetsgarantier.

På alla boende i kommunal regi kan vi erbjuda dig lugna och trygga nätter genom att personalen med hjälp av tillsynskamera kan titta till dig utan att gå in och störa dig på natten om det inte behövs.

Din hjälp

Tillsammans med din kontaktpersonal och dina anhöriga, om du vill det, planerar ni hur din hjälp ska se ut. Detta dokumenteras i en genomförandeplan som revideras vid behov. Vissa verksamheter använder sig av levnadsberättelse, där du och dina anhöriga skriver ner lite om dig, så att vi ska lära känna dig bättre.

Måltider

Måltiderna som erbjuds är frukost, middag, eftermiddagskaffe, kvällsmål, kvällskaffe och nattmål. Maten tillagas antingen i storkök eller av personal på enheten.

Avgifter

Hyra betalas månadsvis. Du kan söka bostadstillägg för pensionärer om du är över 65 år hos Pensionsmyndigheten. Är du under 65 år kan du söka bostadstillägg hos Försäkringskassan. Avgiften för vård och omsorg beräknas utifrån din inkomst.

Övriga kostnader som du betalar själv kan vara läkarbesök, apoteksräkning, hår- och fotvård, hygienartiklar, telefon, tidning och hemförsäkring. TV-licens ingår.

Våra särskilda boenden

Delar av socialtjänstens verksamhet drivs av privata företag, antingen med stöd av LOV (Lagen och valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling). LOV står för lagen om valfrihetssystem.

Det är upp till dig att välja om du vill ha din hjälp utförd av en kommunal eller privat utförare.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret