Stöd vid demens eller kognitiv svikt

En kognitiv sjukdom, eller demens, kan vara svår att upptäcka då den oftast utvecklas mycket långsamt och lätt kan misstolkas som ett normalt åldrande. Risken att drabbas av en kognitiv sjukdom ökar ju äldre man är.

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktion. Demens tillhör inte det normala åldrandet men symtomen kan till en början likna de förändringar som kännetecknar ett normalt åldrande. Demenssjukdomen ger sig oftast till känna i högre ålder, men kan även bryta ut i 40-50 års åldern och i enstaka fall ännu tidigare.

Har du problem med:

  • att minnas närliggande händelser eller lära in ny information?
  • att hitta i en välbekant miljö eller i nya miljöer?
  • att förstå eller uttrycka dig i tal eller skrift, att du inte hittar ord?

Det finns hjälp att få

Det finns hjälp och stöd att få, både för den som drabbas och för anhöriga, så att vardagen blir enklare. Du är välkommen att ta kontakt med kommunens demensteam. Teamet består av en demenssjuksköterska och tre Silviasystrar. Du når demenssjuksköterskan och Silviasystrarna via Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster..

Teamet kan svara på frågor kring minnesstörningar och olika symtom som kan finnas vid en kognitiv sjukdom. Förutom att ge råd och stöd vid enskilda samtal, anordnas anhöriggrupper och demenscafé.

Demenssjuksköterskan samverkar med andra vårdgivare och kan medverka till att en demensutredning påbörjas. Du kan också vända dig till din vårdcentral för undersökning. Läs mer om Nationella riktlinjer på socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret