Att tänka på när man drabbas av kognitiv svikt eller demenssjukdom

Demens orsakas av skador i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågor. Demens är med andra ord inget naturligt åldrande. Du kan på olika sätt får svårt att minnas och att tolka din omgivning. Här nedanför ha vi samlat några råd och tips för dig som är drabbad.

Det är viktigt att tänka på att ha giltig id-handling vid kognitiv svikt/sjukdom för att kunna legitimera sig.

Numera är det skatteverket som utfärdar vanliga id-kort. Id-korten följer svensk standard och kan beställas hos skatteverket. Länk till skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Demensförbundet har även tagit fram ett anhörigvårdarkort (länk till Demensförbundet) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med bland annat plats för uppgifter till kontaktpersoner, dit man kan ringa om något hänt den anhöriga som stödjer personen med kognitiv svikt/sjukdom.

Man har även tagit fram ett id-kort för personen med kognitiv svikt/sjukdom. Kortet talar bland annat om att man ibland kan vara förvirrad, ha svårt att hitta osv. Beställ korten på demensförbundets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Många personer med kognitiv svikt/sjukdom har inga större problem med att hantera växelspak och pedaler. Symtom vid kognitiv svikt/sjukdom brukar bli märkbara först i stressiga situationer, mär man ska bearbeta en stor mängd information och snabbt fatta beslut. En sådan situation kan vara körning i tät
trafik eller vägkorsning.

Kognitiv svikt/sjukdom kan yttra sig på olika sätt i trafiken.

Några varningstecken är:

  • anpassar inte hastigheten efter trafiken
  • glömmer att stänga av blinkers och vindrutetorkare
  • observerar inte medtrafikanter
  • svårigheter att hitta - kör ofta vilse.

När det finns medicinska hinder
Läkaren utreder om det finns medicinska hinder för bilkörning. När så bedöms vara fallet är läkaren skyldig att anmäla detta till transportstyrelse som sedan fattar beslut om fortsatt körkortsinnehav.

Man kan ansöka om färdtjänst på Skånetrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det kostar ingenting att ansöka om färdtjänst, det man betalar är de faktiska resorna.

Förmågan att rent tekniskt hantera vapen försvinner inte automatiskt vid kognitiv svikt/sjukdom.

Problemet är att tillståndet orsaker förändringar i hjärnan som redan tidigt kan påverka handlingsförmåga, koncentration och omdöme. Kognitiv svikt/sjukdom gör det även svårare att följa de bestämmelser som finns för hur vapen ska förvaras.

Enligt vapenlagen är det läkarens sak att bedöma om en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen. Om så är fallet ska patienten informeras om detta. Läkaren är också skyldig att göra en anmälan till polismyndigheten. Polismyndighetens handläggare kan även ge råd och hjälpa till med de praktiska frågor som följer av en indragen vapenlicens.

Framtidsfullmakt

Vid kognitiv svikt/sjukdom är det bra att det finns en framtidsfullmakt. Du kan läsa mer om framtidsfullmakt på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den som har fullmakten har rätt att sköta de angelägenheter som fullmakten omfattar.

God man

Gode man ska hjälpa och bistå sin huvudman (den person som har en god man förordnad) att bevaka hans rätt, förvalta hans egendom och/eller sörja för hans person. Huvudmannen behöver alltså hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person, men har kvar sin
rättshandlingsförmåga.

Den stora skillnaden mellan god man och förvaltare är att förvaltare ska förordnas om huvudmannen bedöms "vara ur stånd" att vårda sig eller sin egendom. Oftast försöker man först pröva med ett godmanskap och om det visar sig otillräckligt, begär man hos ringsrätten att förvaltarskap anordnas.

Det kan vara en fördel att ha närhet till t ex social samvaro, sjukvård, tandvård, butiker etc. när ens närstående drabbas av en kognitiv svikt/sjukdom. Möjlighet att ansöka om färdtjänst finns men kan upplevas som en begränsning då resorna ofta måste planeras.

När man drabbas av kognitiv svikt/sjukdom kan man ha stor nytta av tekniska hjälpmedel (kognitiva) som kan underlätta vardagen. Det är viktigt att dessa hjälpmedel kommer in i ett tidigt skede. Ta kontakt med Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster. på telefon 0414-81 90 00.

demensförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om tekniska hjälpmedel som t.ex. GPS, telefoni, elektronisk almanacka.

På anhörigcentrum finns en anhörigkonsulent och där ingår också demensteamet som består av en demenssjuksköterska och Silviasystrar som har specialkompetens i demens. Demensteamet ger råd och stöd när man har en demenssjukdom eller en närstående som drabbats.

Läs mer om stöd för anhöriga här Öppnas i nytt fönster..

Det är viktigt att du som anhörig tar tillvara på dina egna intressen trots att din närstående drabbats av kognitiv svikt/sjukdom. Det finns stöd och hjälp att få för att erhålla egen tid.

Du vänder dig till kommunens omsorgshandläggare för att få information om vilka insatser som man kan ansöka om.

Det kan vara klokt att så tidigt som möjligt berätta för den närmaste omgivningen om den kognitiva svikten/sjukdomen. Det minskar risken att bli isolerad. Naturligtvis måste du själv avgöra vad som är bäst för dig och din närstående.

Om personen själv vill det och har förstått sin diagnos kan man göra det
tillsammans. Men om det inte går kanske man ändå måste berätta för att underlätta för sina vänner. Även de behöver förstå något om bemötande för att våga fortsätta umgås.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret