Valfrihet inom hemtjänst och särskilt boende

Det är upp till dig att välja om du vill ha din hjälp utförd av en kommunal eller privat utförare.

Delar av socialtjänstens verksamhet drivs av privata företag, antingen med stöd av LOV (Lagen och valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling). LOV står för lagen om valfrihetssystem.

Du betalar lika mycket för din hjälp oavsett val av utförare och din räkning kommer från kommunen.

Lagen om valfrihetssystem (LOV) är frivillig och kommunerna bestämmer inom vilka områden och i vilken omfattning lagen ska användas. Det är också upp till varje kommun att bestämma vilka krav som ska ställas på de privata utförarna. Det yttersta ansvaret ligger dock kvar på kommunen som är skyldig att kontrollera och följa upp att utförarnas tjänster genomförs enligt gällande föreskrifter och håller god kvalitet.

Lagen har funnits sedan 2009 och ger kommuner och landsting möjlighet att införa ett system där du som medborgare kan välja mellan olika utförare som erbjuder vård- eller olika typer av omsorgstjänster.

Lag om valfrihet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Upphandlingsmyndighetens webbplats).

Förfrågningsunderlaget med uppställda krav för utföraren är publicerat här på hemsidan och via valfrihetswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På valfrihetswebben kan du också läsa mer om vad lagen innebär.

Det här innebär lagen för dig

Syftet med lagen är att du ska ha möjlighet att välja den utförare som ska genomföra tjänsten. En förutsättning är att kommunen har godkänt utföraren. Alla utförare, privata såväl som kommunala, utför tjänsterna efter en i förväg bestämd ersättning och konkurrerar därför enbart med kvalitet.

Du betalar lika mycket för din hjälp oavsett val av utförare och din räkning kommer från kommunen.

Du har rätt att byta utförare om du inte är nöjd med den kvalitet som ges och bytet ska vara genomfört senast inom femton dagar.

Du som beviljats bistånd för hemtjänst kan under förutsättning att det finns godkända utförare utöver kommunala, välja att ha en eller flera utförare. Du som inte vill eller kan välja utförare, kommer att få hjälp av den som är högst i en rullande turordningslista där samtliga godkända utförare är med.

För dig som beviljats bistånd för särskilt boende men inte vill eller kan välja boende tillämpas närhetsprincipen. Det innebär att du erbjuds ledigt boende så nära där du bor som möjligt.

Om du önskar byta utförare, är det kommunens omsorgshandläggare du ska kontakta via Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster.. Alternativt kan du du använda dig av en blankett som du får av Kontakt Simrishamn.

Omsorgshandläggaren kan på ett neutralt sätt informera dig om de olika utförarna som finns. Du kan läsa om de olika utförarna här nedan.

Kommunala utförare

  • Centrala vård och omsorg grupp 1 och 4
  • Centrala vård och omsorg grupp 2 och 3
  • Norra hemtjänstområdet
  • Västra hemtjänstområdet (tiidgare Gärsnäs hemtjänst)
  • Södra hemtjänstområdet

Vill du veta mer om respektive hemtjänstområde, hör av dig till Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster., så kan de skicka en utförarkatalog till dig.

Privata utförare

I dagsläget finns inga privata utförare av hemtjänst inom ramen för LOV (Lagen om valfrihet).

I dagsläget finns inga privata utförare av personlig assistans inom ramen för LOV (Lagen om valfrihet).

Privata utförare kan välja att genomföra olika tilläggstjänster vilket innebär tjänster som inte ingår i ditt biståndsbeslut. Det kan vara fönsterputsning, storstädning, hundpromenader och så vidare.

Det kan också vara sådana tjänster som ingår i beslutet men där du önskar utöka frekvensen eller volymen.

Kostnad för tilläggstjänster betalar du direkt till utföraren.

Vi har valt att använda oss av lagen för dem som har beviljad hemtjänst och/eller hemsjukvård, särskilt boende eller personlig assistans (LSS). Förfrågningsunderlaget med de olika kraven och ansökningshandlingar får du i dagsläget via Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster. 0414-81 90 00. Denna information står även på valfrihetswebben Länk till annan webbplats. där alla kommuners förfrågningsunderlag enligt lagen ska finnas.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Det är du själv som bestämmer om du önskar byta utförare. Du meddelar någon omsorgshandläggare som i sin tur ordnar med bytet. Gäller det hemtjänst kan du förvänta dig att bytet av utförare ska ske inom 15 helgfria vardagar. Byte av särskilt boende sker i mån av tillgång. Har du synpunkter eller klagomål på din utförare men ändå vill att de ska fortsätta att hjälpa dig, kan du ta kontakt med ansvarig verksamhetschef för din utförare eller ta kontakt med omsorgshandläggaren som kan hjälpa dig vidare. Du kan också lämna synpunkter och klagomål direkt här på hemsidan Öppnas i nytt fönster..

Vad händer om jag inte kan eller vill välja?

Om du inte själv kan välja utförare kan din företrädare välja till dig. Anhöriga har i sig ingen legal rätt att välja till dig men kan göra det om du ger ditt samtycke till det. Om det inte finns någon som kan eller vill välja kommer du att få hjälp av den hemtjänstutförare som är högst i en rullande turodningslista där samtliga godkända utförare finns med. För särskilt boende tillämpas närhetsprincipen.

Kan de privata utförarna hjälpa mig med andra saker som inte de kommunala kan?

I första hand ska du få hjälp med det som står i ditt beslut som du fått av omsorgshandläggaren.

De privata utförarna kan också utföra så kallade tilläggstjänster som de kan ta extra betalt för. Betalning sker då direkt till utföraren. All hjälp som står i ditt biståndsbeslut och som skickats hem av omsorgshandläggaren ska dock utföras utan att utföraren får ta ut extra avgift. Den hjälpen betalar du till kommunen. Kommunen betalar i sin tur utföraren.

Vad kostar hjälpen?

Oavsett om du väljer kommunen eller en privat utförare kommer det att kosta lika mycket för dig. För att veta vad din kostnad blir kan du ta kontakt med kommunens avgiftshandläggare på telefonnummer 0414-81 90 00.

Vem hjälper mig på natten?

Mellan 22.00 och 07.30 är det kommunens nattpatrull som hjälper dig om du bor i ordinärt boende (har hemtjänst). På särskilt boende får du stöd och hjälp dygnet runt av de som arbetar på boendet.

Vem är det som kommer när jag trycker på trygghetslarmet?

Även behov påkallade via trygghetslarm dagtid ingår i valfrihetssystemet. Utförare av hemtjänst kan dock välja att inte utföra denna tjänst. När du gör ditt val är det därför bra om du ser över vilken hjälp som den aktuella utföraren kan hjälpa till med.

På natten är det alltid kommunens nattpatrull som hjälper dig. På särskilt boende är det boendets personal som besvarar och utför stöd och hjälp påkallat via trygghetslarm.

Kan jag välja mer än en utförare?

Till exempel en som städar och en annan som hjälper mig att duscha? Ja, när det gäller hemtjänst kan du välja en utförare som till exempel hjälper dig med omsorg (exempelvis med hygien, klädsel, dusch) och en annan som hjälper dig med serviceinsatser (exempelvis städ, tvätt och inköp). Du kan även välja att ha hjälp från en och samma utförare med allt under förutsättning att denna utförare har valt och är godkänd att utföra all hjälp.

Vem ska jag kontakta om jag har fler frågor om mitt val?

Du kan ringa en omsorgshandläggare i kommunen. Sök någon av dem via Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster. 0414-81 90 00.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret