Stöd till vuxna

Om du behöver stöd går det bra att kontakta oss och berätta om din situation. Vilket stöd som finns och hur du når oss hittar du här på sidan.

Kvinna sitter på sin rullstol i ett fält av blommor. Hon sträcker upp händerna mot luften.

Det här kan du få hjälp och stöd med

Du kan få hjälp med exempelvis stöd och omsorg i hemmet, din ekonomi, hemtjänst, våld i en nära relation, missbruk och din psykiska hälsa.

Du kan alltid höra av dig till Kontakt Simrishamn som slussar dig vidare till rätt person på kommunen.

Boendestöd är en stödjande och färdighetstränande insats för dig med en psykisk funktionsvariation som syftar till att hjälpa dig att leva ett självständigt liv utifrån dina förutsättningar.

Dina boendestödjare arbetar med dig för att hitta din motivation och dina resurser så att du kan åstadkomma förändringar och nå dina mål som du och din omsorgshandläggare satt upp. Boendestödet utformas utifrån ditt beslut från omsorgshandläggaren där det också framkommer hur ofta du kommer att träffa boendestödjarna.

Särskilt boendestöd har samma syfte och innehåll som det ordinära boendestödet men riktar sig till personer som har behov av ett mer omfattande och kontinuerligt stöd. Det särskilda boendestödet finns tillgängligt dygnet runt och insatsen förutsätter att du bor i en lägenhet i närheten av Kompassens gemensamhetslägenhet på Bruksområdet i Simrishamn.

Sysselsättning är till för dig som är i yrkesverksam ålder och som på grund av psykisk funktionsnedsättning står helt utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Sysselsättningen syftar till att hjälpa dig ett få en mer strukturerad och meningsfull vardag genom möjlighet till aktivering och social gemenskap i en arbetsliknande miljö. Sysselsättningen kan utformas både individuellt och i gruppverksamhet utifrån dina behov och målsättningar.

Budget och skuldrådgivning är till för att hjälpa dig att hitta lösningar på hur du själv kan klara dina ekonomiska problem.

Ibland uppstår situationer i livet med ekonomiska svårigheter. Du har kanske prövat allt för att hitta en lösning på dina ekonomiska problem, men inte lyckats. Du kan då kontakta socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Du som har svårigheter med att betala dina räkningar eller tillvarata dina intressen på grund av ditt hälsotillstånd kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.

Från och med 2023-01-01 bildar Tomelilla, Ystad, Sjöbo samt Simrishamns kommuner en ny överförmyndarnämnd - Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd.

Du kan ha rätt till hemsjukvård om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en mottagning själv eller med hjälp av assistans eller ledsagare.

Du som behöver stöd och hjälp i hemmet på grund av exempelvis fysiska funktionshinder som gör att du inte klarar vardagen kan ansöka om insatser som syftar till att du ska kunna bo kvar hemma och leva ett självständigt liv.

Ibland kan det vara svårt att bo kvar hemma trots omfattande insatser. Att bo på ett särskilt boende innebär att du har egen bostad men det finns även gemensamma utrymmen samt tillgång till personal dygnet runt.

Kontaktpersonen stöttar dig i att nå de mål som du tillsammans med din omsorgshandläggare har formulerat i beslutet om insatsen. Du har möjlighet att påverka innehåll och tidpunkt i enlighet med dina förutsättningar, behov och intressen. Du har stor möjlighet att påverka vem som ska vara din kontaktperson.

Alkohol-, drog- eller spelberoende är svårt. Både för dig som är beroende och för dig som anhörig. Vi erbjuder hjälp till dig som har ett beroende eller missbruk Öppnas i nytt fönster. och är orolig för din konsumtion.

Här finns information om var du kan vända dig om du mår dåligt eller känner någon som mår dåligt.

Ring 112 om någon hotar att ta sitt liv!

Genom att larma 112 kan du rädda liv.

Om du är 18 år och uppåt, har en långvarig psykisk ohälsa som påverkar det dagliga livet kan du få ett personligt ombud.

Här hittar du information om du eller någon i din närhet behöver vård eller stöd kring psykisk ohälsa och hälsa.

Att leva nära någon som inte klarar vardagen på egen hand kan innebära olika utmaningar. Som anhörig kan du behöva veta vart du ska vända dig i olika frågor. Du kan också behöva stöd för egen del.

Sysselsättning är till för dig som är i yrkesverksam ålder och som på grund av psykisk funktionsnedsättning står helt utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Sysselsättningen syftar till att hjälpa dig ett få en mer strukturerad och meningsfull vardag genom möjlighet till aktivering och social gemenskap i en arbetsliknande miljö. Sysselsättningen kan utformas både individuellt och i gruppverksamhet utifrån dina behov och målsättningar.

Som utsatt eller utövare av våld kan du vända dig till kommunen för att få hjälp. Här finns information om vart du kan vända dig.

Här kan du se och beräkna dina kostnader för hemtjänst och/eller hemsjukvård. Nya avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige och förändras den 1 februari.

Du kan ansöka om insatser genom vår E-tjänst eller genom Kontakt Simrishamn. En omsorgshandläggare tar sedan kontakt med dig för att boka in en första träff.

Ansökan tas emot av socialsekreterare eller omsorgshandläggare. När du gör en ansökan om en insats inleder de alltid en utredning om dina behov av insatsen. Utredningen avslutas alltid med ett beslut. Om beslutet går dig emot har du möjlighet att överklaga.

En utredning innebär vanligtvis att du träffar omsorgshandläggaren och ni samtalar om din livssituation. Utredningen utgår från dina behov, dina resurser och dina önskemål. Utredningen ska kartlägga dina behov och omsorgshandläggaren bedömer sedan din rätt till bistånd.

Innehållet i utredningen kommuniceras med dig muntligt eller skriftligt. Utredningen avslutas med ett beslut. Om du får ett positivt beslut kommer den utförare som ska genomföra dina insatser att kontakta dig för fortsatt planering.

Ett negativt beslut – avslag – kan överklagas till förvaltningsrätten. Du får beslutet skriftligt med information om hur du går tillväga. Omsorgshandläggaren kan också hjälpa till.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret