Avgifter hemtjänst och hemsjukvård

Hemtjänsten kan hjälpa dig så att du kan bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag. Du kan få hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till mer omfattande omsorg flera gånger per dygn. Du kan också få hjälp av hemsjukvården i ditt hem.

En äldre kvinna sitter på sin säng. Hon ler och håller en sköterska i händerna.

Avgifter

För att räkna fram din avgift för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård räknar avgiftshandläggare på kommunen ut ditt avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymme = inkomster – kostnader.

Vad hjälpen kostar beror på ditt avgiftsutrymme och vilken hjälp du får. Ditt avgiftsutrymme blir sedan den högsta avgift du får betala exklusive matkostnader.

Du kan se några exempel här nedanför.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymme = inkomster – kostnader. Men, du kan aldrig betala mer än 2 575 kr per månad för insatser som ingår i maxtaxan, exempelvis städning, påklädning, trygghetslarm. Vissa insatser får inte heller överskrida 50% av maxtaxan.

I prislistan nedan kan du se vilka avgifter som tas ut. (Finns även som PDF lite längre ned).

Ett par räkneexempel

Göran får hjälp med städning

Skärmdumpar med räkneexempel från Excel. Förklarande text och illustration av en äldre man med käpp.

Göran har behov av hjälp med städning var tredje vecka.

För att räkna ut vad Göran ska betala räknar vi ihop hans inkomster och drar av hans kostnader. Då får vi fram hans avgiftsutrymme som blir 3 530 kr. Utifrån prislistan får Göran betala 1180 kr för sin städning.

Asta får hjälp med städning och har trygghetslarm

Skärmdumpar med räkneexempel från Excel. Förklarande text och illustration av en kvinna som vinkar.

Asta har behov av hjälp med städning var tredje vecka och trygghetslarm.

För att räkna ut vad Asta ska betala räknar vi ihop hennes inkomster och drar av hennes kostnader. Då får vi fram hennes avgiftsutrymme som blir –1470. Det innebär att Asta inte behöver betala något för sina insatser.

Rita får hjälp med flera saker

Skärmdumpar med räkneexempel från Excel. Förklarande text och illustration av en äldre kvinna med käpp.

Rita har behov av hjälp med sin personliga hygien (omvårdadsavgift) och tvätt varannan vecka (serviceavgift). Hon har också trygghetslarm och får mat levererad varannan dag. För maten tillkommer en kostnad per portion.

För att räkna ut vad Rita ska betala räknar vi ihop hennes inkomster och drar av hennes kostnader. Då får vi fram hennes avgiftsutrymme som blir 2850. Det innebär att Rita ska betala 2575 kr, eftersom maxtaxan är 2575 kr.

Vanliga frågor om avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Det är frivilligt att lämna in inkomstuppgifter. Tänk på att om du väljer att inte lämna in dina uppgifter blir du debiterad maxavgift enligt de insatser du beviljats. Vill du däremot att vi ska räkna ut din vård- och omsorgsavgift behöver vi uppgifter om dina inkomster, boendekostnad och eventuell förmögenhet. Detta innebär att din avgift kan bli lägre om du har lägre inkomster istället för att du ska betala den lagstadgade maxtaxan. Kom ihåg att kryssa i rutan ”Är du/ni beredda att betala maxtaxa” om du inte vill lämna dina inkomstuppgifter eller om du vet med dig att du har en ekonomi där ditt avgiftsutrymme överstiger maxtaxan.

För dig som har hemtjänst i ordinärt boende så delas avgiften upp i omsorgsavgift och serviceavgift.

Omsorgsavgiften avser de insatser som berör personlig omvårdnad ex. personlig hygien, medan serviceavgiften avser de insatser som berör service såsom städning.

Båda avgifterna utgår från ditt beslut och behov där en uppskattad tid finns angiven. I de fall där du har mindre hjälp betalar du enligt timtaxan för båda. Har du lite mer hjälp betalar du som mest hälften av den lagstadgade maxtaxan för omsorgsinsatser respektive serviceinsatser. Har du både behov av omsorg och serviceinsatser blir din avgift som mest den lagstadgade maxtaxan.

Bor du på särskilt boende slås omsorg- och serviceinsatser ihop till en vård- och omsorgsavgift där du som mest betalar den lagstadgade maxtaxan för din vård.

Ja, om du inte har valt att bli debiterad maxtaxa.

Nej det behöver vi inte, men vi behöver ha er gemensamma bostadskostnad. Är din sambo däremot beviljad insatser inom vård- och omsorg går det bra att fylla i hans/hennes uppgifter under ”Eventuell make/maka”. Det är viktigt att du fyller i er gemensamma bostadskostnad under ”Sökande” då vi kommer att dela på er bostadskostnad när vi registrerar uppgifterna.

Ja. Din avgift ska beräknas varje år och därför kan både små och stora förändringar påverka din avgift.

Det är frivilligt att lämna in dina inkomster. Lämnas inte dina inkomster inom 3 veckor fastställs din avgift till maxtaxa vilket innebär att du betalar för trygghetslarm enligt prislistan.

Ja det behöver du om inkomsterna avsåg föregående år. Är du osäker på om du ska lämna in blanketten kan du kontakta Kontakt Simrishamn på tel: 0414-81 90 00 alternativt kontakt@simrishamn.se

Du får gärna styrka dina uppgifter genom att bifoga underlag. Vi kräver endast underlag gällande din förmögenhet om beräkningen visar att du har ett negativt avgiftsutrymme och du är beviljad matdistribution eller bor på särskilt boende. Detta då du har möjlighet att få reducering på matkostnaden om din förmögenhet är lägre än 1,5 prisbasbelopp. Bifoga gärna kopior, men skickar du in originalhandlingar – kom ihåg att kryssa i rutan på sista sidan för att vi ska skicka tillbaka dem.

Före skatt, kronor per månad och inkomsterna ska gälla för nuvarande år, med undantag för inkomst av kapital. Inkomst av kapital ska uppges i kronor/år, före skatt, utifrån hur det såg ut den 31 december föregående år. Vanligtvis står uppgifter om kapitalet på årsbeskedet från banken.

Du ska uppge din förmögenhet per den 31 december föregående år. Du finner exempelvis uppgifter om bankmedel/värdepapper, aktier och fonder på årsbeskedet från banken.

Har du bolån för en fastighet som du bor i permanent ska du uppge vad du hade i bolån per den 31 december föregående år. Vanligtvis finner du dessa uppgifter på årsbeskedet från banken.

Då behöver du lämna in en ny blankett. Är du osäker eller behöver få en ny blankett hemskickad kan du ringa, skicka e-post eller besöka Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster. på Stortorget 6.

Du kan också ansöka om hemtjänst, särskilt boende samt boendestöd via vår självservicetjänst.

För att göra din ansökan via självservice trycker du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret