Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

I prislistan nedan kan du se vilka avgifter som tas ut. Vi har också samlat de vanligaste blanketterna och broschyrerna som gäller för hjälp i hemmet längst ner på sidan.

Förstoringsglas som ligger ovanpå en miniräknare.

Prislista 2024

För att räkna fram din avgift för hemtjänst och/eller hemsjukvård räknar avgiftshandläggare ut ditt avgiftsutrymme. Avgiftsutrymme = inkomster – kostnader.

Nya avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige och förändras den 1 februari.

I prislistan nedan kan du se vilka avgifter som tas ut.

Där finns också ”Blankett för beräkning av avgift” som du skickar in med uppgifter om dina inkomster och utgifter när du blivit beviljad en insats.

Prisbasbelopp

Aktuellt prisbasbelopp

57 300 kr

Minimibelopp

Ordinärt boende

 

Ensamboende

 

Från och med 65 år

7 062 kr/person

Yngre än 65 år

7 768 kr/person

Makar/sammanboende

Från och med 65 år

5 762 kr/person

Yngre än 65 år

6 338 kr/person

Särskilt boende

 

Från och med 65 år

7 062 kr/person

Yngre än 65 år

7 768 kr/person

Maxtaxa

Högsta avgift

2 575 kr/mån

Vård- och omsorgsavgift (ingår i maxtaxa)

Schablontimme

430 kr

Lägsta skäliga avgift

215 kr

Omsorgsavgift hemtjänst

Timtaxa eller fastställd avgift för omsorgsinsatser (max 50% av maxtaxan)

Serviceavgift hemtjänst.

Exempelvis städning, tvätt och inköp osv.

Timtaxa eller fastställd avgift för omsorgsinsatser (max 50% av maxtaxan)

Hemsjukvård

348 kr/månad

Särskilt boende exkl. avgift för måltid

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa)

Korttidsboende exkl. avgift för måltid

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa). Avgiften beräknas per dag.

Avlösarservice

Insatsen är avgiftsfri.

Ledsagning

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa)

Övriga avgifter (ingår i maxtaxa)

Trygghetslarm

277 kr/mån

Matdistribution

332 kr/mån

Tekniska hjälpmedel (ingår ej i maxtaxa)

Hämtning av hjälpmedel

504 kr/tillfälle

Uthyrning av hjälpmedel till personer ej folkbokförda i kommunen (pris gäller upp till fyra veckor)

Säng

1 231 kr

Lyft

1 231 kr

Elryggstöd till säng

615 kr

Hygienstol på hjul

615 kr

Rullstol

1 232 kr

Rollator/gåstol

615 kr

Ramper

861 kr

Enkla hjälpmedel

246 kr

Enkla antidecubitus madrasser/sittdynor

246 kr

Avancerade antidecubitus madrasser/sittdynor

615 kr

Måltidsavgift (ingår ej i maxtaxa)

Ordinärt boende

 

Middag (matdistribution)

70 kr/portion

Särskilt boende/ dagcentral/ korttidsboende

 

Helkost

3 597 kr/mån

Middag

66 kr/portion

Frukost

19 kr/portion

Kvällsmat

22 kr/portion

Kaffe med bröd

13 kr/portion

Korttidsvistelse och -tillsyn LSS (pris per portion)

 

 

Frukost

Mellanmål

Lunch eller kvällsmat

Helkost

0–5 år

10 kr

10 kr

17 kr

54 kr

6–12 år

12 kr

12 kr

23 kr

71 kr

13-år

16 kr

16 kr

31 kr

94 kr

Daglig verksamhet LSS

Middagar

Självkostnadspris

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosttillägg, berikningsprodukter och sondnäring (ingår ej i maxtaxa)

Ordinärt boende/Gruppboende LSS

 

Produkter i samband med matdistribution

Ingår vid beviljad matdistribution

Produkter för övriga med hemsjukvård

Enligt prislista nedan

Särskilt boende

 

Produkter

Ingår i helkost

(för personer som ej har helkost på särskilt boende gäller priser som i ordinärt boende)

Priser per st (inklusive moms)

 

Berikningsprodukter

 

Flytande

10 ml

5 kr

Pulver

90 g

25 kr

Kosttillägg

 

 

Dryck

Förpackning

14 kr

Sondnäring

 

 

Standard, fiber

500 ml

21 kr

Special

500 ml

44 kr

Övriga

500 ml

34 kr

Det finns ett undantag för uthyrning av hjälpmedel till personer ej folkbokförda i kommunen (pris gäller upp till fyra veckor) under sommarperioden juni, juli och augusti. För att vi ska kunna hantera detta måste ansökan vara inne senast 1 juni.

Du kan också ansöka om hemtjänst, särskilt boende samt boendestöd via vår självservicetjänst.

Här trycker du för att göra en ansökan via vår självservice. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret