Missbruk och beroende

Alkohol-, drog- eller spelberoende är svårt att ta sig ur på egen hand. Även du som är anhörig till någon med den här problematiken kan vara i behov av stöd.

En ung man sitter och tittar ut över en stad. Det är solnedgång.

Vi erbjuder hjälp och stöd till dig som har ett beroende, missbruk eller är orolig över din konsumtion av alkohol eller narkotika. Vi har även stöd att erbjuda dig som är orolig över hur du hanterar spel om pengar.

Vi arbetar för att anpassa stödet utifrån dig och dina behov. Det innebär att vi utreder och identifierar vilket stöd du behöver inom olika livsområden, detta för att kunna genomföra en hållbar förändring.

Vi erbjuder dig en första kontakt med socialsekreterare inom två veckor. Det är möjligt att inledningsvis träffa oss vid fem tillfällen för rådgivande samtal samt information om vår verksamhet.

Till socialjouren Länk till annan webbplats.kan du ringa vid nödsituationer av social karaktär när socialkontoret är stängt. Socialjouren når du efter kontorstid via 112.

Det här kan vi hjälpa dig med

Samtal som hjälper dig att finna och bibehålla motivation till att göra en förändring.

Program på 8-12 sessioner med fokus på att identifiera tankar och känslor kopplade till användning av alkohol/droger eller spel om pengar. Syftet med att identifiera dessa tankar och känslor är att lära ut strategier för att förebygga återfall och lära dig hantera tillvaron utan substanser eller spel om pengar.

Du får lära dig vad som händer i kroppen och hjärnan när man använder cannabis samt de olika faserna du går igenom när du slutar med cannabis.

I CRA är fokus på att arbeta med färdighetsträning och återfallsprevention med konkreta mål inom olika livsområden såsom fysisk hälsa, psykisk hälsa, social situation, arbetsliv och familj.

Som en del i din behandling är det möjligt att delta i fysisk aktivitet i grupp eller enskilt.

Två dagar/vecka erbjuds frukost i gemenskap i vår lokal Prologen. Vi bjuder på kaffe/te/juice, smörgås och gröt. Denna aktivitet är öppen även för den som inte har ett beslut om öppenvårdsinsats.

För att återhämta sig och få balans i tillvaron kan man behöva stöd i att få goda rutiner i tillvaron gällande mat, sömn, motion samt lära sig nya strategier att hantera stress och oro.

Du har möjlighet att bjuda in familj, anhöriga eller andra personer som är viktiga för dig i din återhämtning till samtal hos oss.

Med ditt samtycke samverkar vi med övriga instanser i samhället som till exempel vårdcentralen, vuxenpsykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, boendestöd etc.

Program där du som anhörig får stöd i att släppa kontroll och ansvar för den som har en missbruksproblematik och i stället fokusera på ditt eget mående. Anhörigstöd kan ges enskilt eller i grupp. Läs mer på kommunens hemsida under rubriken Stöd och omsorg – Anhörigstöd.

Kravlös samvaro i naturen, genomförs i mindre grupp.

Så här ansöker du

Om du som anhörig behöver stöd

Även som anhörig kan du behöva stöd. Du kan ta kontakt för stödjande samtal både med missbruksenheten via Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster. och med kommunens anhörigkonsulent Öppnas i nytt fönster..

Du kan också ansöka om insatser som riktar sig direkt till anhöriga, som exempelvis anhörigcirkel.

Anhörigcirkel
En anhörigcirkel där du, tillsammans med andra i liknande situation, får fördjupa dig i kunskap om vad det kan innebära att vara anhörig till någon med missbruk/beroende. Vi träffas i en grupp om 6-8 personer vid tolv tillfällen. Varje träff har olika tema som t.ex. medberoende, kommunikation, skuld, skam, sorg och skadad tillit. Vi varvar information med fika och samtal kring vad du som anhörig behöver och vi ger utrymme för att dela erfarenheter.

Grupper startar upp varje höst och leds av Åsa Andersson, socialsekreterare med erfarenhet av arbete med missbruk/beroende och Sofia Spetz, anhörigkonsulent. Vi träffas på Försörjningsvägen 10, tolv tillfällen, en gång i veckan.

Är du intresserad av att vara med, ta kontakt med:

Vilket stöd kan jag få från andra än kommunen?

Många gånger kan det vara skönt att träffa andra som förstår din situation. Flera organisationer erbjuder olika typer av möten i Simrishamn eller i närheten.

Maria Skåne Sydost - för dig som är ung

Är du en ung person som undrar något om alkohol eller droger så kan du vända dig till oss. Du är välkommen att besöka oss själv eller tillsammans med en vän. Vill du vara anonym vid ditt första besök går det bra.

På Maria Skåne sydost kan även du som förälder eller anhörig få råd och stöd. Du kan komma till Maria Skåne sydost själv eller tillsammans med ditt barn.

Om du är orolig för en vuxen person

Vem som helst kan kontakta socialtjänsten om man känner oro för en vuxen person som missbrukar och som tror att personen kan behöva stöd från oss. Du kan kontakta oss via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster..

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret