Våld i nära relationer

Det finns hjälp att få, både för dig som är utsatt för våld, för barn som upplevt våld och för våldsutövare.

En flicka sitter ensam i en skolkorridor. Hon har knäna uppdragna och lutar huvudet mot knäna.

Våld i nära relationer kan se ut på många olika sätt

Det kan handla om att bli förlöjligad, mobbad eller hotad eller att din partner försöker kontrollera dig, till exempel genom att isolera dig från vänner och familj, eller genom att kontrollera din telefon. Fysiskt våld kan vara allt från knuffar till örfilar och slag. Sexuella övergrepp ser också olika ut. Det kan röra sig om allt från sexuella trakasserier, tjatsex till våldtäkt. En närstående kan vara din partner, släkting eller annan nära relation.

Parallellt med våldet kan det förekomma hot mot den utsattas närstående samt attacker mot barn och/eller eventuella husdjur.

Om man lever med våld i en nära relation har man ofta starka emotionella band till förövaren vilket gör det svårt att visa motstånd eller bryta upp. Våldet sker ofta inomhus i den utsattas bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår. Ofta beskrivs våldsutövaren med att ha två olika sidor, en vänlig sida utanför hemmet och en annan destruktiv/aggressiv sida mot den närstående.

Hit kan du vända dig

Som utsatt eller utövare av våld kan du vända dig till Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster.. Be att få prata med någon som jobbar med våld i nära relationer när du ringer.

Är ditt läge akut kan du till exempel beviljas skyddat boende eller ekonomiskt stöd, beroende på vad du behöver efter behovsbedömning är gjord. Du kan även få råd- och stödsamtal, antingen med anledning av pågående våld, eller utifrån sådant som hänt längre tillbaka. Även barn som upplevt våld i hemmet kan få stöd, enskilt eller i grupp.

Till socialjouren Öppnas i nytt fönster. kan du ringa vid nödsituation av social karaktär. De prioriterar akuta barnärenden, akuta missbruksärenden och ärenden som rör våld i nära relationer. Telefonnummer: 112.

Socialjouren når du efter kontorstid via 112

  • Måndag-torsdag 16:00-08.00
  • Fredagar från 15:00
  • Dygnet runt under helgen

Under kontorstid socialkontoret via Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster..

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret