Synpunkter och klagomål

Alla synpunkter och klagomål ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Därför vill vi gärna att du berättar för oss vad du tycker.

När du lämnar synpunkter, positiva som negativa, ska du alltid ges ett gott bemötande och eventuella brister i kvalitén ska åtgärdas snabbt. Du ska också få återkoppling om vad som skett efter att din synpunkt inkom.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close