Våld i nära relationer

Våld i nära relationer kan förekomma mellan närstående i heterosexuella eller samkönade relationer samt inom andra familje- och släktrelationer.

Våldet kan ta sig uttryck i form av fysiskt våld som knuffar, sparkar och slag och/eller olika former av sexuella, psykiska och materiella övergrepp.

Psykiskt våld är svårt att värja sig mot

Psykiskt våld innebär exempelvis kränkningar, försök till isolering och psykologisk nedbrytning vilket kan vara mycket svårt att värja sig mot. Parallellt med våldet kan det förekomma hot mot den utsatta eller dennes närstående samt attacker mot barn och/eller eventuella husdjur.

Våldet sker ofta inomhus

Om man lever med våld i en nära relation har man ofta starka emotionella band till förövaren vilket gör det svårt att visa motstånd eller bryta upp. Våldet sker ofta inomhus i den utsattas bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Hit kan du vända dig

Som utsatt eller utövare av våld kan du vända dig till socialförvaltningen för rådgivning och stöd. Vid akuta lägen kan socialförvaltningen bevilja skyddat boende eller ekonomiskt stöd efter behovsbedömning. Fråga efter en handläggare som arbetar med våld i nära relationer.

Som utsatt eller utövare av våld kan du också vända dig till Familjeteamet på socialförvaltningen för samtalsstöd oavsett när i tiden det skett. Familjeteamet erbjuder också stödsamtal för barn till dig som är utsatt eller utövat våld.

 • Kvinnojouren på Österlen – en ideell kvinnojour i Simrishamn
  Telefon: 0708-93 33 77
 • Kristianstad kvinnojour – en ideell förening för kvinnor som utsatts för våld och hot
 • Freezonen – brottsoffer- och kvinnojouren i sydöstra Skåne, en ideell stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor och män
 • Kvinnofridslinjen – nationell stödtelefon för den som utsatts för våld och hot
  Telefon: 020-50 50 50
 • Välj att sluta – telefonlinje för våldsutövare
  Telefon: 020-555 666