Våld i nära relationer

Våld i nära relationer kan se ut på många olika sätt. Det kan handla om att bli förlöjligad, mobbad eller hotad eller att din partner försöker kontrollera dig, till exempel genom att isolera dig från vänner och familj, eller genom att kontrollera din telefon. Fysiskt våld kan vara allt från knuffar till örfilar och slag. Sexuella övergrepp ser också olika ut. Det kan röra sig om allt från sexuella trakasserier, tjatsex till våldtäkt.  En närstående kan vara din partner, släkting eller annan nära relation.

Parallellt med våldet kan det förekomma hot mot den utsattas närstående samt attacker mot barn och/eller eventuella husdjur.

Om man lever med våld i en nära relation har man ofta starka emotionella band till förövaren vilket gör det svårt att visa motstånd eller bryta upp. Våldet sker ofta inomhus i den utsattas bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår. Ofta beskrivs våldsutövaren med att ha två olika sidor, en vänlig sida utanför hemmet och en annan destruktiv/aggressiv sida mot den närstående.

Hit kan du vända dig

Som utsatt eller utövare av våld kan du vända dig till Kontakt Simrishamn. Be att få prata med någon som jobbar med våld i nära relationer när du ringer.

Är ditt läge akut kan du till exempel beviljas skyddat boende eller ekonomiskt stöd, beroende på vad du behöver efter behovsbedömning är gjord. Du kan även få råd- och stödsamtal, antingen med anledning av pågående våld, eller utifrån sådant som hänt längre tillbaka. Även barn som upplevt våld i hemmet kan få stöd, enskilt eller i grupp.

Social jour efter kontorstid

Social jour nås i Simrishamns kommun efter kontorstid.
Måndag-torsdag 16:00-08.00, fredagar från 15:00 samt dygnet runt under helgen.
Telefonnummer: 112.

Under dagtid kan du ringa till Kontakt Simrishamn.

Hit kan du också vända dig

  • Kvinnojouren på Österlen – en ideell kvinnojour i Simrishamn. Telefon: 0708-93 33 77
  • Kristianstad kvinnojour – en ideell förening för kvinnor som utsatts för våld och hot
  • Freezonen – brottsoffer- och kvinnojouren i sydöstra Skåne, en ideell stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor och män
  • Kvinnofridslinjen ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-50 50 50 Hem – Kvinnofridslinjen
  • Unga relationer – ger stöd och information till personer under 20 år som blir utsatt i sin relation, är kompis med någon som blir det, eller är den som utsätter. Chatten är öppen varje kväll kl. 20-22
  • Välj att sluta – telefonlinje för våldsutövare. Telefon: 020-555 666
  • Stödlinjen för män är öppen varje dag 7–21. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-80 80 80. Hem – Stödlinjen för män (stodlinjenforman.se)
  • Stödlinjen för transpersoner: En stödlinje för vuxna transpersoner, inklusive ickebinära, som utsatts för våld i nära relation eller sexuella övergrepp. Linjen är öppen varje dag 11–19. Samtalet är gratis och du är anonym när du ringer. Ring 020-55 00 00. Hem – Stödlinjen för transpersoner (stodlinjenfortranspersoner.se)