Valfrihet inom hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans (LOV)

LOV står för lagen om valfrihetssystem. Det är upp till dig att välja om du vill ha din hjälp utförd av en kommunal eller privat utförare.

Förfrågningsunderlaget med uppställda krav för utföraren är publicerat här på hemsidan och på valfrihetswebben.

På valfrihetswebben kan du också läsa mer om vad lagen innebär.