Valfrihet inom hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans (LOV)

LOV står för lagen om valfrihetssystem. Det är upp till dig att välja om du vill ha din hjälp utförd av en kommunal eller privat utförare.

Förfrågningsunderlaget med uppställda krav för utföraren är publicerat här på hemsidan och på valfrihetswebben.

På valfrihetswebben kan du också läsa mer om vad lagen innebär.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close