Till dig som utförare

Här hittar du länkar med information till dig som är eller vill bli utförare enligt Lag om valfrihetssystem (LOV).

Områden som omfattar valfrihet är hemtjänst och/eller delegerad hemsjukvård och särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans enligt LSS.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close