Vård- och omsorgsplan 2020

Här samlas information om det som händer i vårt arbete med att ta fram en ny vård- och omsorgsplan.

Uppdatering: Nu finns ett utkast till en Plan för hälsa, vård och omsorg. I september ska socialnämnden diskutera utkastet. Därefter kommer planen gå ut på remiss innan beslut.

Tyvärr har situationen med Covid-19 gjort att vi inte kunnat vare ute och träffa fler grupper än vi gjort. Vi tycker ändå att vi hann få in väldigt många bra och viktiga tankar och idéer. Just nu håller referensgruppen på att sammanställa allt i en ny plan som beräknas vara klar i september/oktober 2020.