Vård- och omsorgsplan 2020

Här samlas information om det som händer i vårt arbete med att ta fram en ny vård- och omsorgsplan.

Uppdatering 2020-12-28 – Nu finns en Plan för hälsa, vård och omsorg framtagen. Planen har varit ute på remiss och därefter har socialnämnden godkänt den för egen del och sänt den vidare till Kommunfullmäktige. Planeringen är att den ska upp i januari.

Uppdatering: Nu finns ett utkast till en Plan för hälsa, vård och omsorg. I september ska socialnämnden diskutera utkastet. Därefter kommer planen gå ut på remiss innan beslut.

Tyvärr har situationen med Covid-19 gjort att vi inte kunnat vare ute och träffa fler grupper än vi gjort. Vi tycker ändå att vi hann få in väldigt många bra och viktiga tankar och idéer. Just nu håller referensgruppen på att sammanställa allt i en ny plan som beräknas vara klar i september/oktober 2020.