Gästinlägg – Föräldravikariat, Vecka 3: Skillnaden mellan privata och offentliga inköp

Tredje veckan har nått sitt slut och huvudet är fullproppat med ny information, som förhoppningsvis också vill stanna kvar. Man glömmer lätt hur var och en hanterar information olika men även hur det kan skilja sig mellan praktiska och teoretiska lärdomar, särskilt när det kommer till minnet. För min del så är minnet något som […]

Onboardingprocessen i sex steg – Del 2 av 6 – Formell eller Informell onboarding

Den andra dimensionen att diskutera är om onboardingprocessen ska vara formell eller informell. Vad menas med detta? Med formell onboarding menas att man har rutiner och strukturer för att utbilda nyanställda separat från det dagliga arbetet. Motsatsen, informell onboarding, innebär att en nyanställd direkt får börja jobba med sina ordinarie arbetsuppgifter och således får lära […]

Gästinlägg: Föräldravikariat, Vecka 2 – RFI, FKU och DIS

Hej på er! Andra veckan är nu gjord och tiden har verkligen sprungit förbi. Under min första vecka hade vi flera långvariga möten om dagarna medan det har varit färre möten denna veckan. Vilket har resulterat i ett glesare schema med tid och möjlighet att ta sig in i rutinerna, processerna och börja förstå sig […]

Onboardingprocessen i sex steg – Inledning samt dimensionen Kollektiv – Individualiserad

I mitt förra inlägg skrev jag lite om teorin bakom socialisering av nyanställda och hur olika ingångssätt till detta kan påverka den nyanställdas inlärningsprocess. En snabb och god inlärning är viktig för att den nyanställda snabbt ska kunna prestera i sin nya yrkesroll, men också för att det ger en högre tillfredsställelse med sitt jobb […]

Gästinlägg: Föräldravikariat, Vecka 1 – Välkommen Moa Sjögren

Moa Sjögren är sedan förra veckan ny medarbetare i kommunen och kommer framöver att skriva inlägg med jämna mellanrum där hon delar med sig av sina tankar kring att komma ny till en kommun direkt från utbildning. I det här inlägget presenterar hon sig själv, vilken bakgrund hon har samt sina tankar efter första veckan […]

Hur tar ni emot nya medarbetare?

För en livstid (eller i alla fall 10 år) sedan pluggade jag magisteråret till revisor/controller vid Högskolan Kristianstad. Den sista kursen var, som sig bör, magisteruppsatsen på 15 högskolepoäng. Jag hade under tidigare kurser läst på och fascinerats över det som kallades ”socialiseringsprocessen” för revisionsfirmor – alltså hur man tar emot nya medarbetare, får de […]

En blogg i vila

Som några kanske märkt har det inte varit så mycket aktivitet på bloggen på senare tid, mitt sista (eller ja, senaste) inlägg var i juni 2022. Det har helt enkelt varit en period med mycket annat som hänt på arbetet samtidigt som jag själv inte hittat inspiration att skriva något nytt. Det mesta som jag […]

Tar ni betalt för minipol?

Minipol? Vad är det? Det är en term som jag själv använder, och därför får ni väl vara ursäktade om ni inte tidigare hört om den. Trots det så har du troligtvis, om du jobbar inom offentlig upphandling, varit med och skapat minipol vid olika tillfällen. Det kan därför vara bra att känna till vad […]

Inköpskort – Den verkliga anledningen att införa e-handel

Idag har jag suttit och sammanställt data inför det kommande tertialbokslutet i Simrishamns kommun. I samband med detta redovisar vi också vissa nyckeltal kopplade till inköp, till exempel avtalstrohet hos våra e-handelsleverantörer, andel miljömärkta produkter och hur många avtalsrevisioner vi gjort under året. I år blev det här arbetet oerhört mycket lättare än tidigare då […]

Nöjd Upphandlings-index

I förra veckan presenterades 2021 års Insiktsmätning och det är första gången som vi i Simrishamn är med och mäter Nöjd Upphandlings-index. Nöjd Upphandlings-index baseras på en enkätundersökning som genomförs med leverantörer som lämnat anbud i kommunernas upphandlingar, och ger därmed en annorlunda bild än Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet som mäter just […]