Den hållbara upphandlingprocessen i Skåne – Slutkonferens

Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne – Slutkonferens Idag var vi ett litet gäng i Simrishamn som följde slutkonferensen för Marja Boströms projekt ”Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne”. Det var, förutom jag, min upphandlarkollega Frida, Annica som är biträdande kostchef, Jeanette som är kommunalråd samt Pia som är oppositionsråd. Jag ska återkomma till själva projektet, men […]

LIA-praktikant sökes!

Simrishamns kommun får regelbundet förfrågningar om att ta emot duktiga LIA-praktikanter från de olika yrkeshögskolor för offentlig upphandling som finns runt om i Sverige. Kommunen vill gärna ta emot praktikanter då vi ser det som utvecklande både för praktikanten och för oss som organisation. Samtidigt är det inte alltid det passar med hänsyn till tid, […]

Viktiga kärnformuleringar för att kunna bedriva ett hållbart upphandlingsarbete

Du är verksamhetschef med budget- och personalansvar för en mindre verksamhet i kommunen och har fått ansvar för att ersätta en gammal maskin med en ny. Din budget för leasingkostnaden för maskinen är 250 000 kronor per år och normalt tecknar man avtal på 5 år för liknande maskiner. Maskinen används regelbundet av din personal […]

Lyckas följa upp miljökraven, e-handel och marknadsdialog

Kanske en lite spretig rubrik men så är det också en ganska spretig dag. Kan ju dela med mig här då det ändå ger en intressant inblick i en upphandlares vardag. Det är inte utan att man ibland känner sig lite splittrad. 9.00 – 10.00 Lyckas följa upp miljökraven Inom ramen för projektet ”Hållbar upphandling […]

Du har inte lyckats förrän ni fått nya kaffemuggar i fikarummet

Häromdagen stod jag bredvid kaffemaskinen i kommunhuset och noterade då att det på bordet lite längre bort stod miljömärkta, återvinningsbara kaffemuggar där det tidigare funnits plastmuggar. I köket är det tidigare handdiskmedlet från ett känt varumärke utbytt mot det billigare och Svanenmärkta handdiskmedlet från vår nuvarande leverantör. Under vasken står diskmaskinstabletterna som är med i […]

Tilldelningsbeslut i upphandling av Tobisviks Camping

I början av sommaren skrev jag om hur vi fokuserat på resultat, uppföljning och hållbarhet i vår upphandling av drift av Tobisviks camping. Upphandlingen är nu utvärderad och tilldelad och det blir den befintliga entreprenören, Fritid Österlen, som får behålla uppdraget i ytterligare 5 år (2021-10-01 – 2026-09-30). Ystads Allehanda har skrivit en bra artikel […]

Så kommer du igång med hållbara upphandlingar

Ibland så känner jag att det här med offentlig upphandling blir lite för stort och svåröverblickat. Att komma igång med hållbarhet handlar till exempel inte bara om att en upphandlare ställer ett krav i en upphandling – kravet måste ställas eller kvalitetssäkras av en hållbarhetsstrateg, det måste finnas stöd från högsta ledningen för de ökade […]

*Remiss* Riktlinjer för direktupphandling med ökat fokus på enkelhet och hållbarhet

Jag fick innan sommaren i uppdrag att anpassa våra riktlinjer för direktupphandling. De tidigare riktlinjerna beslutades under 2015 och sedan dess har det hänt en hel del på upphandlingsområden i kommunen – till exempel har vi fått ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor kopplade till upphandling och vi har börjat använda ett IT-stöd för direktupphandling. Att […]

Klart vi ska ställa krav på svenska råvaror!

… sa ingen offentlig upphandlare någonsin. I måndags kom artikeln i Ystads Allehanda – det står klart att vår grannkommun Ystads nya ramavtal för färskt kött innehåller 9 artiklar (av totalt 63) med annat ursprungsland än Sverige: ”I ramavtalet för kött och charkprodukter som nu har upphandlats ingår 63 olika produkter. För nio av dessa […]

Förfrågningsunderlag 2.0

Jag tycker det var roligt att läsa lagen om offentlig upphandling. Det känns kanske konstigt att höra för någon som är van att läsa lagtexter, men jag tycker faktiskt att lagen om offentlig upphandling, framför allt i den senaste versionen, är en välskriven lag. Den är logiskt uppbyggd, lärorik och lättillgänglig, följer i stort upphandlingsprocessen […]