En upphandlares dagbok

Jag heter Marcus Bäckström. För ungefär ett år sedan blev jag anställd i kommunen. Titeln var ”ekonom” och anställningen var tidsbegränsad till slutet av april. Jag skulle jobba med införandet av e-handel, och jag tänkte att det kunde vara en bra första anställning efter högskolan innan jag sökte mig vidare till revisorsbranschen. Det var ju trots allt revisor jag hade utbildat mig till.

Att jag tog anställningen i kommunen kommer jag aldrig att ångra. På ett år i kommunen har jag fått mer ansvar, kunskap och erfarenheter än vad jag hade kunnat skaffa mig på fem år som revisorsassistent hos någon av de större revisionsbyråerna. Efter att arbetet med e-handel var avslutat bestämde sig vår enhetschef för att sluta och jag fick då förlängd anställning till slutet av augusti, med ansvar för att tillfälligt ta över hennes arbetsuppgifter tills en ny enhetschef var tillsatt.

Under hela införandet av e-handel arbetade jag nära kommunens upphandlingsstrateg Mattias. Jag fick lära mig mer och mer om arbetet/livet som upphandlare och tyckte att det verkade intressantare och intressantare. När Mattias bestämde sig för att sluta, och jag fick frågan om jag ville ta över, så behövde jag inte så lång betänketid innan jag bestämde mig för att tacka ja. Och idag är det alltså min första dag som ”upphandlingsstrateg” i Simrishamns kommun.

Som upphandlingsstrateg hoppas jag att jag ska kunna ta över där Mattias har slutat. Efterhand så kommer jag säkert komma på fler och fler saker som jag vill utveckla, men min första förändring blir alltså att jag börjar blogga. Vad är då tanken med en upphandlingsblogg? Min förhoppning är att den här bloggen ska fylla tre syften:

  • Information
  • Dialog
  • Reflektion

Huvudsyftet med bloggen är att informera om kommande upphandlingar. Idag annonseras större upphandlingar i Visma TendSign. Det är dock väldigt olika från företag till företag vad som innefattas i begreppet ”större upphandlingar”. För ett fåmansföretag kan ett upphandlingskontrakt på 10 000 kronor vara stort, medan EU-reglerna klassificerar stora upphandlingar som 15 % av tröskelvärdet (f.n. 271 000 kronor). Tidigare har man vid upphandlingar under 271 000 kronor i kommunen tillfrågat minst tre leverantörer och därmed ”konkurrensutsatt” upphandlingen. Detta kan dock leda till att vissa företag känner att man inte konkurrerar på samma villkor om man inte blir tillfrågad. Det kan också skapas en misstänksamhet mot kommunen om att det alltid är samma företag som får förfrågningar. Genom att få in en rutin där kommunens beställare i samband med direktupphandlingar skickar ett mail till mig där de beskriver vad som ska handlas upp och vem som är kontaktperson så ger vi alla företagare möjlighet att konkurrera på samma villkor.

Det andra syftet med bloggen är att föra en dialog med företagare, medborgare och kommunanställda. Kommunanställda kanske efterfrågar förtydliganden i upphandlingspolicyn? Företagare kanske har frågor om kommunens upphandlingsförfarande? Medborgare kanske undrar varför vi köper in från just den leverantören när de själva tycker att någon annan är bättre? Genom dialog skapar man en bättre förståelse för varandra och kommunens arbete med upphandlingar kan förhoppningsvis förbättras för att vara bättre anpassade till näringslivets och medborgarnas behov.

Det sista syftet är rent själviskt och handlar om reflektion. Jag upplever att de bästa lösningarna ofta kommer när man stannar upp och försöker formulera sina tankar till ord. I höst ska jag till exempel gå en utbildning för att bli certifierad upphandlare och i samband med detta kan bloggen komma att bli en ”dagbok” där jag försöker formulera vad jag har lärt mig i syfte att själv få en ökad förståelse för min yrkesroll. Även det här blogginlägget har varit nyttigt att skriva. Liknande blogginlägg kommer väl att bli mer och mer sporadiska i framtiden, men förhoppningen är att jag efter nyvunna framtida erfarenheter ska ta mig tid att skriva ner mina reflektioner.

Avslutningsvis vill jag skriva att jag hoppas på ett gott samarbete i framtiden, och jag hoppas att initiativet med bloggen är välkommet från alla parter!

Med vänliga hälsningar

Marcus Bäckström
Upphandlingsstrateg, Simrishamn
Telefon: 0414-81 91 23
E-post: marcus.backstrom (at) simrishamn.se