mars 2018

Fast pris, rörligt pris eller kombination?

Rent teoretiskt ska valet av utvärderingsmodell inte spela någon roll för vilka totalpriser som lämnas i anbudet. Leverantörerna som lämnar anbud har en kostnadsbild kopplad till kontraktet, räknar ut hur mycket intäkter som skulle behövas för att täcka sina kostnader, kollar hur utvärderingsmodellen är utformad och anpassar sina priser för att säkra att man får […]