Custom made vehicles – An international market?

Förra sommaren skrev vi avtal för leverans av Simrishamns kommuns första bokbuss. I upphandlingen inkom två anbud, varav Nu-Track Ltd tilldelades kontraktet. Nu-Track Ltd är ett företag baserat på Nordirland som specialiserat sig på tillverkning av specialbyggda fordon, något ni kan läsa mer om på deras hemsida: http://www.nu-track.co.uk/.

Det som var unikt för både oss och dem var att detta var första gången som undertecknad varit med och tilldelat ett kontrakt utanför de nordiska länderna, medan det var första gången som Nu-Track levererade till Skandinavien. Eftersom endast 2 % av alla anbud lämnade 2016 i svenska upphandlingar var från utländska anbudsgivare (varav den övervägande delen förmodligen är från grannländer) så hör det inte till vanligheterna med anbud från Nordirland. Samtidigt är man förstås som upphandlare glad att även utländska anbudsgivare kan bidra till en högre konkurrens på den svenska marknaden.

Upphandlingen avgjordes på lägsta pris och där Nu-Track låg 800 000 kronor under det pris som anbudsgivare nummer 2 lämnat. Nyligen såg jag för första gången bokbussen på plats i Simrishamn:

Bokbuss

Framgångsfaktorer i upphandlingen tror jag var ett stort intresse och arbete från bibliotekschefen med anställda, ett aktivt arbete med marknadsdialog även utanför Sveriges gränser samt att vi författade förfrågningsunderlaget på engelska istället för svenska.

Om ni undrar mer över fördelar och nackdelar med den aktuella upphandlingen får ni gärna kontakta undertecknad. Lite material som kan vara till hjälp nedan.

E-certis
ALOS 05 (Engelsk version)