augusti 2018

Glöm inte bort den interna remissen

På upphandlingsmyndighetens hemsida kan man läsa mycket om tidig dialog innan en upphandling (Extern remiss, RFI, leverantörsmöten…). I det här inlägget skulle jag vilja slå ett slag för en annan form av dialog – den interna remissen. Jag kommer göra det i form av ett (påhittat) exempel på hur en upphandlingsprocess skulle kunna se ut i […]