Ny hemsida, ny blogg, ny inriktning och bokslut

Som rubriken antyder så har vi nyligen lanserat Simrishamns kommuns nya webbplats (www.simrishamn.se). Och med det, Simrishamns kommuns nygamla upphandlingsblogg. Ny såtillvida att den kommer se annorlunda ut och hittas på en ny adress än tidigare, gammal såtillvida att det fortfarande är jag som skriver på den.

Fem år. Ja, snart har jag jobbat fem år med offentlig upphandling i Simrishamn och det är klart att man inte är samma person idag som man var när man började. Vad händer på fem års yrkesliv? Det är förstås svårt att säga, men innan jag pratar vidare om bloggen tänkte jag försöka ge mig på ett bokslut av mina första fem år som upphandlare. Jag har bland annat:

– Hållit i en utbildning i hur små kommuner kan införa elektronisk handel i Stockholm, Hässleholm och en del andra platser.
– Tagit fram en ny intern kontroll-process för att säkerställa att felaktiga inköp upptäcks.
– Skapat en mall för återrapportering av upphandlingsverksamheten till kommunstyrelsen, och genomfört årlig rapportering.
– Initierat och genomfört en utredning av upphandlingsverksamhetens framtida organisation, vilket ledde till fullmäktigebeslut om centralisering av delar av kommunens upphandlingsverksamhet.
– Tagit fram stödmaterial till chefer för den nya organisationen.
– Svarat på remisser angående lagförändringar.
– Stått som förebild för hur upphandlingsarbete kan bedrivas i små kommuner.
– Deltagit som inspiration till dialog i upphandling samt funktionsupphandlingar i samarbete med upphandlingsmyndigheten.
– Hanterat överprövningsprocesser (och, vad jag minns, fortfarande inte förlorat någon) för de upphandlingar jag genomfört helt eller delvis på egen hand.
– Deltagit i styrgruppen för samordnad varudistribution.
– Vikarierat som ekonom på somrarna.
– Skrivit blogginlägg om sysselsättningskrav.
– Tagit fram stödmaterial till olika ramavtal för att underlätta för beställarna och inköparna i kommunen.

Och sen var det den här andra delen av upphandlaryrket – nämligen upphandlingarna. Enligt Tendsign har jag annonserat cirka 70 upphandlingar (över direktupphandlingsgränsen) under de här fem åren. En upphandling kan förstås se väldigt annorlunda ut från fall till fall. Vissa har varit helt utformade av konsulter och det har i princip bara varit att trycka på annonseringsknappen. Andra har man drivit i princip själv från början till slut. Några av de mest minnesvärda upphandlingarna är följande:

Sotning till Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Drift av Lillevångshemmet – Särskilt boende

Köp av biblioteksbuss (från Nordirland)

Skolskjuts

Kommunwebb inkl. publiceringsverktyg och förvaltning

Samordnad Varudistribution

Tolkförmedling (2 avtalsperioder)

Ramavtal för klienter till Simrishamn, Tomelilla, Skurup, Ystad, Ängelholm och Trelleborg.

Försäkringsmäklare

Gemensamt för upphandlingarna ovan är inte nödvändigtvis att de blivit särskilt lyckade, att de haft stort medialt intresse eller något annat. Gemensamt är snarare att alla upphandlingsprocesserna lärt mig något nytt som jag kommer ha nytta av generellt i min framtida upphandlarkarriär. Vilket förstås är roligt.

Och sen var det det här med bloggen. När jag startade bloggen hade jag den för att informera allmänheten om aktuella upphandlingar, för att ”dokumentera min egen lärandeprocess” och för att kunna öka transparensen i upphandlingsverksamheten. Nu känns det som att den har levt förbi det ursprungliga syftet och blivit något annat. Framför allt har jag märkt hur jag mer och mer börjar kommentera aktuella ämnen ur en liten kommuns perspektiv. Större kommuner får (av naturliga anledningar) ofta stort utrymme i debatter och frågor som rör offentlig upphandling, och därför känns det som att det behövs kommentarer ur en annan synvinkel.

En annan sak som jag försöker göra är att skriva informationsinlägg om hur man kan, eller bör, eller faktiskt bedriver praktiskt upphandlingsarbete – framför allt med fokus även här på den lilla kommunen, med sina möjligheter och utmaningar. Jag saknade en sådan informationskanal när jag själv blev upphandlare och det var väldigt mycket fokus på att lära sig lagen – men inte så mycket fokus på hur man optimerar kontrakt, hur man förmedlar kunskap om de upphandlade ramavtalen till beställarna, hur man genomför avtalsuppföljningar, vem som ansvarar för vad i upphandlingsprocessen och så vidare… Kort och gott – Hur vardagen ser ut för en upphandlare! Med anledning av detta kommer jag framöver fokusera på följande områden med bloggen:

–          Att kommentera aktuella upphandlingsärenden ur den lilla kommunens perspektiv.

–          Att försöka förmedla en tydligare bild av upphandlarens vardag och samtidigt förklara hur man kan, eller bör, bedriva sitt upphandlingsarbete på ett optimalt sätt.

–          Att rent allmänt fortsätta skriva inlägg, krönikor och andra texter om offentlig upphandling efterhand som jag får uppslag till dem.

Jag ser också, mer än gärna, att andra personer som jobbar i mindre upphandlande myndigheter tar kontakt med mig för att eventuellt utöka antalet skribenter på bloggen. En levande blogg med många olika perspektiv på upphandling tror jag är bättre än endast en persons perspektiv.

Med vänliga hälsningar, god jul och med förhoppning om fortsatt intresse för bloggen under 2019

Marcus Bäckström
Upphandlingsstrateg, Simrishamns Kommun