Därför ska du jobba som upphandlare i en liten kommun

I mitt examensarbete på högskolan skrev jag om hur stora och små revisionsbyråer skiljer sig åt och försökte förklara dessa skillnader genom deras ”socialization process”, det vill säga, hur de tog emot och lärde upp nyanställda. Även om ett examensarbete är vad det är så har i alla fall något fastnat hos mig från det arbetet. Det är naturligt att det finns en stor skillnad i arbetssätt i den stora organisationen jämfört med den lilla, och att dessa olika arbetssätt har sina för- och nackdelar. Här tänkte jag redogöra för varför du ska satsa på att bli min kollega i en mindre kommun, nu när du har chansen.

Du kan inte räkna med att bli specialist på något område. Eller, det är förresten inte helt sant. Du kommer att bli specialist på att vara generalist. Som upphandlare i en liten kommun kommer du att bli inblandad i upphandlingar av ramavtal och kontrakt inom ett stort antal olika områden. Du kommer inte kunna någon bransch utan- och innantill, men du kommer med tiden lära dig att känna igen vad som kännetecknar inköp och upphandling oavsett vilken typ av kontrakt du för tillfället arbetar med. Verksamheten förklarar och hjälper till med att beskriva vad de vill köpa, och du hjälper dem säkerställa att de får vad de vill köpa – På rätt plats, i rätt tid, med rätt funktioner och till rätt pris.

Att inse att du är generalist och inte specialist är en bra utgångspunkt. Du kommer förmodligen inte kunna ge ett direkt svar till en chef som undrar om ”X kr är ett rimligt pris för tjänst Y”, på det sätt du hade kunnat göra om du var specialiserad i branschen. Du kommer däremot veta hur du ska göra för att ta reda på om X kr är ett rimligt pris för tjänst Y, och kan därför ge svar inom ett större antal områden men efter lite längre tid än vad det hade tagit för en specialist på ett område att svara.

Du kommer också träffa väldigt många olika människor. Eftersom du är beroende av stöd från verksamheten för att veta vad som ska köpas, och de är beroende av dig för att säkerställa en god affär, så kommer du att samarbeta med många olika verksamhetsföreträdare i kommunen. Även om det är viktigt och förväntas av en att driva och slutföra olika projekt självständigt, så kommer det aldrig att bli riktigt bra om du inte arbetar i nära samarbete med andra.

Samtidigt som du jobbar nära verksamheten och därmed får se och uppleva de direkta effekterna av ditt arbete, så är du också väldigt nära toppen av organisationen – förvaltningscheferna och den politiska ledningen. Som del av kommunledningskontoret träffar du dagligen de högsta beslutsfattarna – i korridoren, i fikarummet eller på lunchpausen. Du får en förståelse för både den politiska rollen och tjänstemannarollen, och du kommer bli en viktig nyckelperson när det gäller frågor kring att utveckla kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Att få chansen att följa ett ärende (exempelvis en politisk motion om att alla kommunens fordon ska utrustas med blåtandshörlurar till mobiltelefon) hela vägen från förslag till införande och att sen få uppleva resultatet av arbetet är väldigt givande.

Ta därför chansen att jobba tillsammans med mig i Simrishamns kommun. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll som upphandlare, driva egna upphandlingsprojekt, samarbeta med, utbilda och underlätta för verksamheterna, utbyta erfarenheter inom ramen för interna och externa inköpsnätverk och – framför allt – hjälpa kommunen att göra goda affärer. Sista ansökningsdag är den 13:e januari!