Upphandlingsnytt i Österlenmagasinet – December 2018

Varje månad skriver jag om aktuella upphandlingar i Österlenmagasinet. Nedan är texten från decemberutgåvan.

Sedan 1 november har kommunen ett nytt leveransavtal för posttjänster. Från och med det datumet är det PostNord Sverige AB som hanterar all kontorspost som kommunen skickar. Tidigare har Bring Citymail hanterat kontorsposten som skickas inom Skåne och PostNord har hanterat kontorsposten som skickas till övriga postnummer.

Notera att de fakturor som kommunen skickar inte ingår i samma flöde som kontorsposten. Dessa skickas elektroniskt till en leverantör (Parajett AB) som i sin tur delar upp fakturorna beroende på om mottagaren använder sig av e-faktura eller pappersfaktura. Pappersfakturorna skrivs ut och lämnas till en distributör. För tillfället är det PostNord som distribuerar även dessa fakturor, men det är ännu inte beslutat vem som ska göra det de närmsta fyra åren.

När vi ändå är inne på ämnet. Ni vet väl att Simrishamns kommun sedan en tid tillbaka erbjuder e-faktura inte bara för VA-tjänster, utan även för andra kommunala verksamheter som barnomsorg och äldreomsorg? Vill ni ta emot e-faktura från dessa verksamheter så anmäler ni detta i er internetbank.

Avtal tecknat
Posttjänster (Kontorspost: PostNord Sverige AB)

Utvärderas
Distansutbildningar för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå
Hygien- och städprodukter
Båtbottentvätt till hamnen
VS-arbeten
Måleriarbeten
Begagnad minibuss till LSS-verksamheten
Fyllnadsmaterial och schaktmassor

Annonserade
Madrasser (Kommunförbundet Skåne samordnar)
Inredning och teknisk utrustning till Campus Österlen med fleras lokaler.
Ny pumpstation Borrby gamla RV
Handledning inom IFO, VO och skola (Kommunförbundet Skåne samordnar)

Påbörjade, men ej annonserade
Vattenanalystjänster (Hösten 2018)
Grafisk Produktion (Vinter 2018)
Parkering samt pir Simrishamn 2:1 samt åtgärder i Friaborgsparken (Våren 2019)
Tekniska konsulttjänster avseende riskanalyser i kommunal planering (Ej tidssatt)
Tekniska konsulttjänster inom hamnområdet (Ej tidssatt)
Ramavtal maskin- och fordonstjänster (våren 2019)
Ramavtal lagnings- och reparationsarbeten av sten- och plattsättning (Ej tidssatt)
Ramavtal Låsservice (Ej tidssatt)
Allaktivitetsområde Jonebergsparken (December)