Upphandlingssidorna på kommunens hemsida är uppdaterade

Kommunen har som bekant sedan en tid tillbaka en ny hemsida. Informationen på upphandlingssidorna på den gamla hemsidan har följt med till den nya, men nu har jag äntligen hunnit sätta mig ner och se över / uppdatera denna till den nya hemsidan. Resultatet hittar ni här.

Jag tror att upphandlingsprocessen blir bäst om alla parter är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Som jag skrivit tidigare – det ska finnas gemensamma spelregler och alla parter ska känna till reglerna. Därför har jag lagt mycket fokus på att informera om kommunens aktuella upphandlingar och avtal samt hur man som leverantör kan agera för att maximera sina chanser att tilldelas kontrakt hos kommunen – givet de spelregler (lagstiftning och styrdokument) som gäller för tillfället.

Hoppas du blir hjälpt av informationen på hemsidan och återkom om du har synpunkter och förbättringsförslag.