Upphandlingsnytt Januari

Så här ser januari månads upphandlingsnytt i Österlenmagasinet ut!

Idag vill jag lyfta fram upphandlingen av inredning och tekniks utrustning till Campus Österlens, Lärcentrums och Vuxenutbildningen Simrishamns lokaler. Simrishamns kommun har fått ca 2 miljoner kronor i bidrag för att utrusta lokalerna. Förutsättningen för detta var att avtal skulle tecknas och leverans ske inom givna tidsramar som blev rätt snäva när man räknar in den tid det tar att annonsera en upphandling, utvärdera och skicka tilldelningsbeslut samt vänta på eventuella överprövningar. Jag och min kollega, Patricia, la därför båda en hel del tid på upphandlingen tillsammans med representanter för barn- och utbildningsförvaltningen.

Trots den snäva tidsramen har vi nu tecknat avtal i tid inom samtliga fyra delområden för upphandlingen, med fyra olika leverantörer. Vi klarade oss ifrån överprövningsprocesser,verksamheten är nöjd med produkterna som erbjudits och man anser att man har fått mycket för pengarna. Kort och gott en bra affär.

I de senaste informationerna har vi skrivit lite om lagkravet med obligatorisk e-faktura inom offentlig sektor som träder i kraft den 1 april 2019. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gått ut med en inbjudan till ett Webb TV-sänt informationsmöte riktat till leverantörer som kommer hållas den 22 januari mellan kl 9.00 och 10.00. Mer information hittar ni på SKLs hemsida (www.skl.se) och vi kommer även lägga ut länk till inbjudan på vår egen hemsida.

Avtal tecknat

Måleriarbeten (G Dahlqvist Måleri AB (1), Stoby Måleri AB (2))

Inredning och teknisk utrustning till Campus Österlens, Lärcentrums och Vuxenutbildningen Simrishamns lokaler (EFG Kontorsmöbler (inredning arbetsrum), Kinnarps AB (Inredning Studiemiljö), AudiocomPendax AB (Whiteboard/skrivtavlor), Supplies Team Sverige AB (Teknisk utrustning))

Ny pumpstation Borrby gamla reningsverk (PEAB)

Personalvagnar (Westbay Trailers AB)

Utvärderas

Hygien- och städprodukter
Fyllnadsmaterial och schaktmassor

Madrasser (Kommunförbundet Skåne samordnar)

Handledning inom IFO, VO och skola (Kommunförbundet Skåne samordnar)

Annonserade

Tekniska konsulttjänster B4 Projektering område Värme- och Sanitet

Grafisk Produktion

Ombyggnad av Nisbethsgatan.
Ny sitt- och lekplats på kyrkoplan.

Påbörjade, men ej annonserade

Vattenanalystjänster (Hösten 2018)
Parkering samt pir Simrishamn 2:1 samt åtgärder i Friaborgsparken (Våren 2019)

Tekniska konsulttjänster avseende riskanalyser i kommunal planering (Ej tidssatt)

Tekniska konsulttjänster inom hamnområdet (Ej tidssatt)

Ramavtal maskin- och fordonstjänster (våren 2019)

Ramavtal lagnings- och reparationsarbeten av sten- och plattsättning (Ej tidssatt)

Ramavtal Låsservice (Ej tidssatt)

Allaktivitetsområde Jonebergsparken (December)