Upphandlingsnytt Mars 2019

Under 2019 börjar vi på prov använda oss av elektronisk avtalssignering genom en modul som är direkt implementerad i vårt upphandlingssystem. Det innebär att avtal, istället för att skrivas ut och skickas i flera exemplar över hela landet, kan signeras via till exempel bank-id eller en manuell signatur på en Touch-skärm. Kommunen kommer under 2019 se över möjligheten att införa digital avtalssignering på fler områden, till exempel för anställningsavtal, men först ut blir alltså våra upphandlade avtal. Det första avtalet som signerades med Bank-ID var Tekniska konsulttjänster B9 (se lista nedan under ”Avtal tecknat”).

När vi ändå är inne på temat digitalisering så närmar sig den 1 april med stormsteg. Från och med det datumet ska alla kommunens leverantörer skicka elektroniska fakturor, med ytterst få och tillfälliga undantag. Kommunen har skapat en informationsplats för dig som vill veta mer om detta på hemsidan, simrishamn.se/e-faktura. Kommunen tillhandahåller till exempel en gratis portal för e-fakturering till dig som endast skickar ett fåtal fakturor till kommunen. För mer information, gå in på nämnda webbplats eller hör av dig till Kontakt Simrishamn.

Avtal tecknat
Madrasser (Invacare AB, Järven Plast & Smide AB och Care of Sweden AB)
Tekniska konsulttjänster B4 Projektering område Värme- och Sanitet (Enerwex AB, Solenco VVS Syd AB, V&V Installationskonsult AB)
Tekniska konsulttjänster B8 Projektering el, tele och data (PE El, Tele och Säkerhet AB, Elprogram AB, Tyréns AB)
Tekniska konsulttjänster B9 Besiktning el, tele och data (Kristanstad Elkonsult AB, Tyréns AB)
Grafisk Produktion (Åkerbergs Ord och Form AB)

Överprövade
Hygien- och städprodukter (SKL hanterar)
Fyllnadsmaterial och schaktmassor
Tekniska konsulttjänster B6 Projektering ventilation

Utvärderas
Handledning inom IFO, VO och skola (Kommunförbundet Skåne samordnar)
Bokningssystem för lokaler
Kopplingskontroller genom rökning och färgning av självfallsledningar samt ledningsinventering (ramavtal)

Annonserade

Påbörjade, men ej annonserade
Ramavtal – Akuta arbeten och reparationer samt planerade underhåll, VA (Våren 2019)
Vattenanalystjänster (Våren 2019)
Parkering samt pir Simrishamn 2:1 samt åtgärder i Friaborgsparken (Våren 2019)
Tekniska konsulttjänster avseende riskanalyser i kommunal planering (Ej tidssatt)
Tekniska konsulttjänster inom hamnområdet (Ej tidssatt)
Ramavtal maskin- och fordonstjänster (våren 2019)
Ramavtal lagnings- och reparationsarbeten av sten- och plattsättning (Ej tidssatt)
Ramavtal Låsservice (Ej tidssatt)
Allaktivitetsområde Jonebergsparken (Våren)