Upphandlingsnytt April 2019

Den här månaden har vi tecknat avtal med en ny leverantör av bokningssystem för lokaler. Detta var helt nödvändigt då det tidigare systemet kommunen använt skulle avvecklas. Efter att ha tagit in offerter från tre olika företag föll valet på Explizit Public Service AB och deras Interbook Go. Såna här upphandlingar är, trots deras ringa ekonomiska värde, extra roliga att göra då de ger ett direkt mervärde för dig som är medborgare i kommunen. För du vet väl att du kan nyttja kommunala lokaler för privata evenemang, till exempel födelsedagsfester? På vår hemsida finns mer information om hur du går tillväga.

Mer information om det nya bokningssystemet hittar du på explizit.se. Införandet kommer att pågå under 2019.

Avtal tecknat
Konsulter för projektering ventilation (1. V&V Installationskonsult AB, 2. Gunnar Karlsen Sverige AB, 3. PQR Malmö AB.)
Kopplingskontroller genom rökning och färgning av självfallsledningar samt ledningsinventering (Svapipe AB)
Bokningssystem för lokaler (Explizit Public Service AB)

Överprövade
Hygien- och städprodukter (SKL hanterar)
Fyllnadsmaterial och schaktmassor

Utvärderas
Handledning inom IFO, VO och skola (Kommunförbundet Skåne samordnar)
Allaktivitetsområde Jonebergsparken
Mötesspår Gärsnäs – Ombyggnad Storgatan
Sjuksköterskebemanning sommaren 2019

Annonserade
Hygienhjälpmedel
Ramavtal anläggningsarbeten
Lunchkort till Nova Academys elever

 Påbörjade, men ej annonserade
Ramavtal – Akuta arbeten och reparationer samt planerade underhåll, VA (Våren 2019)
Parkering samt pir Simrishamn 2:1 samt åtgärder i Friaborgsparken (Våren 2019)
Tekniska konsulttjänster avseende riskanalyser i kommunal planering (Ej tidssatt)
Tekniska konsulttjänster inom hamnområdet (Ej tidssatt)
Ramavtal maskin- och fordonstjänster (våren 2019)
Ramavtal lagnings- och reparationsarbeten av sten- och plattsättning (Ej tidssatt)