maj 2019

Morgondagens Kommunala Vattenrening

Idag är det invigning för ”Morgondagens Kommunala Vattenrening” på Stengården i Simrishamn. https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/vatten/arkiverat/minskade-utslapp-fran-enskilda-avlopp-till-ostersjon/morgondagens-kommunala-vattenrening-.html Om jag har förstått det rätt (och det ska man inte förutsätta att jag har) så handlar detta om ett nytt sätt att genomföra vattenrening i reningsverk så att det vatten som kommer ut blir tillräckligt rent för att kunna användas inom […]

Politikernas syn på kommunens upphandlingar

Svenskt näringsliv har i dagarna publicerat enkätresultaten för lokalt företagsklimat på www.foretagsklimat.se. Än så länge kan man bara se enkätresultaten för enskilda kommuner, den fullständiga rapporten publiceras först den 24:e maj. För Simrishamns del har det lokala företagsklimatet nått sin högsta punkt sedan 2002 (även om vi fortfarande är under rikssnittet). Skalan går från 1 […]

Även fakturor omfattas av sekretess

Jag har tidigare skrivit om  hur upphandlare resonerar när man beslutar om sekretess i upphandlingsärenden: https://www.simrishamn.se/upphandlingsbloggen/2019/04/22/upphandlare-struntar-inte-i-offentlighetsprincipen/ Nu har Kammarrätten i Jönköping i en ny dom (2018-2016) slagit fast att om uppgifter, till exempel styckpriser, sekretessbeläggs i en anbudsgivares anbud så omfattar sekretessen även i nästa skede alla fakturor som leverantören skickar till kommunen där styckpriserna […]

Utbildning i beställning, avrop och direktupphandling – Sammanfattning

I förmiddags genomförde jag den första av totalt fem utbildningar i beställning, avrop och direktupphandling. Närvarande var totalt 14 personer – avropare inom äldreomsorgen, assistenter på socialförvaltningen, avropare från skolan, drifttekniker på samhällsbyggnadsförvaltningen och så vidare. Kort sagt en bra blandning av människor som nu kan lite mer om offentlig upphandling än vad de kunde […]

Bättre avtalsuppföljning genom utbildning

För ett tag sedan hade jag ett möte med en kunnig kollega i upphandlarbranschen. Vi diskuterade bland annat ett ämne som alltid verkar vara aktuellt – avtalsuppföljning. Hur säkerställer vi att avtal följs upp? Vem har ansvaret för detta? Hur gör vi det effektivast? Har ni en avtalscontroller eller annan liknande funktion som genomför uppföljningar? […]