Morgondagens Kommunala Vattenrening

Idag är det invigning för ”Morgondagens Kommunala Vattenrening” på Stengården i Simrishamn.

https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/vatten/arkiverat/minskade-utslapp-fran-enskilda-avlopp-till-ostersjon/morgondagens-kommunala-vattenrening-.html

Om jag har förstått det rätt (och det ska man inte förutsätta att jag har) så handlar detta om ett nytt sätt att genomföra vattenrening i reningsverk så att det vatten som kommer ut blir tillräckligt rent för att kunna användas inom industrin – till exempel för bevattning – eller för att direkt släppas ut i grundvattnet istället för till åar och hav.

Det ska finnas modernare teknik som renar vattnet bättre att tillgå redan idag när kommuner bygger nya reningsverk. Det som är intressant med den här lösningen är att den går att implementera i reningsverk som redan finns, vilket förstås är mer kostnadseffektivt än att bygga nya reningsverk.

Utvärdering av projektet pågår fortfarande och de första resultaten kommer att presenteras av Vinnova i samband med invigningen idag.